Kierunki kształcenia

 

Kierunki na rok szkolny 2018/2019

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.

Technikum

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ( zaoczne)

Branżowa szkoła I Stopnia

Klasy wielozawodowe

Szkoła Policealna Dla Dorosłych

Technik BHP

Comments are closed.

Skip to content