Erasmus +

Program Erasmus +  jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Rolę Narodowej Agencji programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Pod niniejszym linkiem można się zapoznać z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program.

Program  ściśle współpracuje z Krajowym Centrum Europass, które od stycznia 2009 roku również jest umiejscowione w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Projekty mobilności

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

Comments are closed.

Skip to content