Program Wychowawczy

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą noszącą imię Tadeusza Kotarbińskiego, dlatego łączymy umiejętność stosowania „reguł dobrej roboty” z dążeniem do podnoszenia poziomu intelektualnego i etycznego. Uczeń naszej szkoły łączy w sobie przymioty ducha i serca z ludzką inteligencją.

Zadania ogólne

Zadaniem szkoły jest:

  • Wychowanie człowieka uczciwego, prawdomównego, wiernego zasadom, odważnie broniącego prawdy, reprezentującego „postawę człowieka dobrej roboty”.
  • Pomaganie uczniom w rozpoznawaniu wartości moralnych.
  • Wspomaganie ich w dążeniach do samodzielnych osądów i działań moralnych.
  • Pomaganie uczniom w odnalezieniu się w życiu rodzinnym, zawodowym i publicznym.
  • Wspieranie uczniów w ich przygotowaniach do życia w zjednoczonej Europie i świecie.
  • Tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji, tolerancji i szacunku w stosunkach międzyludzkich.
  • Tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych warunków kształcenia w celu dobrego przygotowania do zawodu.
  • Motywowanie uczniów do wysiłku intelektualnego, rzetelnej pracy nad sobą i samokształcenia.

Comments are closed.

Skip to content