Aktualności


Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w  dniu 12 października 2023r. ś.p. Eugeniusza Jurgowiaka emerytowanego nauczyciela i wieloletniego Dyrektora   Zespołu Szkół Nr 2 im prof. T. Kotarbińskiego wspaniałego człowieka o wielkim sercu i umyśle. Jego życzliwość i serdeczność wobec innych, rzadki dar zjednywania ludzi oraz wysoka kultura osobista czyniły z niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną. Będzie Nam Go bardzo brakowało. Cześć Jego Pamięci! Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowie i … Czytaj więcej

Podręczniki 2023/24

Uwaga  Zaleca się dokonywanie zakupów podręczników po pierwszych lekcjach z nauczycielem prowadzącym. Nowa Podstawa Programowa 1 BT Technik żywienia i usług gastronomicznych Podręczniki na rok 2023/2024                                              Typ szkoły Technikum – 5-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik żywienia i usł. gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa: szkoła podstawowa Kwalifikacje: K1 – Przygotowanie i wydawanie dań ( HGT.02) K2– Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  ( HGT. 12) K1 – wykonywanie usług fryzjerskich ( FRK. 01) K2 – projektowanie … Czytaj więcej

Oferta edukacyjna 2023/24

Technikum  TECHNIKUM HOTELARSTWA organizacja usług wellness&spa TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH dietetyka i fitness TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH kosmetologia i wizaż   Branżowa Szkoła I Stopnia Mechanik pojazdów samochodowych fryzjer kucharz pracownik obsługi hotelowej cukiernik/piekarz wybrany zawód*

Godzina dostępności dla uczniów i rodziców (jedna godzina zegarowa w tygodniu)

Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina(od…do) Artymiak- Jezik Agata piątek 9.30.-10.30. Biernacki Remigiusz środa 9.45. – 10.45 Chorowska Danuta poniedziałek 14.00-15.00 Dobosz- Drożdż Alicja czwartek 12.30.-13.30 Dobrowolska Małgorzata czwartek 15.00.-16.00. Duda Artur piątek 8.45. – 9.45 Fornalik Dorota poniedziałek 8.30.-9.30. Gardecka Ewelina środa 8.45. – 9.45 Guziak Aneta piątek 15.00 – 16.00 Haczkowska Halina środa 15.55 – 16.40 Jadczyk Katarzyna czwartek 8.00. – 9.00 Kapuścińska – Janek Magdalena wtorek 11.30.-12.30 Kasprzyk Anna wtorek 11.30.-12.30 Kudela Anna codziennie … Czytaj więcej

Heppening „ŻYWEGO CZERWONEGO KRZYŻA”

25 października to wyjątkowy dzień,który poświęcony jest Młodzieży PCK. Nasza szkoła celebruje zaangażowanie ,poświęcenie oraz pracę młodzieży na rzecz innych. W tym wyjątkowym Dniu składamy najserdeczniejsze życzenia Wam Droga młodzieży oraz wszystkim Opiekunomjednostek podstawowych Ruchu Młodzieżowego PCK.     Z tej okazji w naszej szkole zorganizowaliśmy heppening polegający na stworzeniu ŻYWEGO CZERWONEGO KRZYŻA. W imprezie wzięła udział klasa 1 AT ze swoim wychowawcą p. Lidią Ptak.

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w  dniu 12 października 2023r. ś.p. Eugeniusza Jurgowiaka emerytowanego nauczyciela i wieloletniego Dyrektora   Zespołu Szkół Nr 2 im prof. T. Kotarbińskiego wspaniałego człowieka o wielkim sercu i umyśle. Jego życzliwość i serdeczność wobec innych, rzadki dar zjednywania ludzi oraz wysoka kultura osobista czyniły z niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną. Będzie Nam Go bardzo brakowało. Cześć Jego Pamięci! Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Uczniowie i … Czytaj więcej

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli i rodziców.

W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że: 1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych regulują: 2. Formy pracy uczniów i zasady ich oceniania określa statut szkoły. Jest on uchwalany przez Radę Szkoły (społeczny organ szkoły złożony w równych częściach przez nauczycieli, uczniów i rodziców), a w przypadku jej braku przez Radę Pedagogiczną. 3. Zadawanie i ocenianie … Czytaj więcej

Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr2 i. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Dzierżoniów, dnia 27.09.2023r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na: Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr2 i. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie”. Zamawiający:Zespół Szkół Nr 2 im prof. T. Kotarbińskiego ul. Piłsudskiego 24; 58-200 Dzierżoniów tel./fax 74-831-52-60NIP 882-14-6–451e-mail: szkola@zsz.dzierzoniow.pl Zaprasza do składania ofert na realizację usługi, polegającej na:Komplet dokumentacji projektowej dla pomieszczeń w budynku głównym obejmuje: 1)   projekt budowlany … Czytaj więcej

Comments are closed.

Skip to content