Aktualności


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  edukacyjną Zespołu Szkół Nr 2 im. T. Kotarbińskiego na nowy rok szkolny 2021/ 2022 i oczywiście zapraszamy ośmioklasistów do naszej szkoły . Miło Was będzie powitać w progach naszej szkoły we wrześniu.    

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia

  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia”   Projekt pn. Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Beneficjent – Powiat Dzierżoniowski z siedzibą w Dzierżoniowie, Rynek 27, NIP: 882-21-25-482, REGON: 890722149, Partner – Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, z siedzibą … Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2: 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działań dydaktyczno-wychowawczych w związku z zagrożeniem zachorowania wywyłanego koronawirusa 24 marca 2020 roku Zarządzenie w sprawie zasad oceniania oraz pracy w kształceniu na odległość z wykorzystanie dziennika ellektronicznego Librus Synergia.

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 2 w związku z zagrożeniem koronawirusem

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawiesza się prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: od 12-03 do 25-03 2020 r. Administracja szkoły pracuje na dotychczasowych zasadach. Apelujemy do uczniów i rodziców o ograniczenie do minimum wizyt w sekretariacie szkoły. Prosimy o osobiste załatwianie spraw jedynie bardzo pilnych. Zachęcamy i prosimy o kontakt z sekretariatem telefonicznie lub drogą mailową. tel. 74 831-52-60  mail szkola@zsz.dzierzoniow.pl Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Andrzej Myślicki

POMOC BRACIOM MNIEJSZYM

Pod koniec października nasi uczniowie, kolejny już raz ,  włączyli się aktywnie w akcję organizowaną przez Samorząd Uczniowski ,- pomoc naszym braciom mniejszym – zwierzętom ze schroniska w Gilowie. Ponad 450 kg suchej i 30 kg mokrej karmy trafiło do potrzebujących zwierząt. Wyjazd do schroniska wygrała klasa 4 AT Dziękujemy Wam kochani uczniowie za Wasze WIELKIE serca.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ. Pan Dyrektor Andrzej Myślicki złożył życzenia i podziękowania za codzienny trud wszystkim pracownikom szkoły- nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji oraz nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Za oprawę artystyczna apelu odpowiadała klasa 2 AT wraz z wychowawca Panią Bernadettą Szczypką. Zgodnie z tradycją nasz nauczyciel wychowania fizycznego Pan Jarosław Łokaj przedstawił nam swój nowy wiersz. Słowo miłość – za Ich troski,  Słowo wdzięczność … Czytaj więcej

Szkolenie Nauczycieli

W ubiegłym tygodniu nasi nauczyciele wzięli udział w czterodniowym szkoleniu: Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego w ramach europejskich umiejętności komputerowych ECDL,  w ramach projektu ,, Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie. Globalność w sieci ,, Internet” niesie ze sobą wiele możliwości zdobywania informacji, kontaktów z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych, zamawiania towarów konsumpcyjnych , dokonywania zakupów oraz innych czynności bez potrzeby zbędnego marnowania czasu. Ukończenie kursu , zdanie egzaminu,  zdobycie certyfikatu umożliwiło naszym pedagogom kolejne podniesienie swoich … Czytaj więcej

DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września wolontariuszki z Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego rozdały kartki z życzeniami i prezenty dla pensjonariuszy i pacjentów DPS: w Bielawie, Pieszycach i Niemczy, w Klubie Seniora w Pieszycach  , ZOL-U w Rościszowie, Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie. Również uczennice naszej szkoły z kl. 2 AT wraz z wychowawczynią Panią Bernadettą Szczypką uczciły święto chłopaków w swojej klasie. My również dołączamy się do życzeń i wszystkim chłopcom z … Czytaj więcej

Kurs Profesjonalny szef kuchni – menager

16 września zakończył się w naszej szkole , trwający od marca do września , kurs zawodowy przeznaczony dla kadry pedagogicznej ,, Profesjonalny szef kuchni – menager . Brało w nim udział 9 nauczycieli uczących przedmiotów gastronomicznych. Pod okiem instruktora Pana Krzysztofa Karasia nauczyciele mogli kolejny raz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Pedagodzy  brali udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych.  Kurs pozwala zdobyć i opanować wiedzę oraz umiejętności  potrzebne na stanowisko osoby zarządzającej i organizującej pracę w … Czytaj więcej

Comments are closed.

Skip to content