Category Archives: Aktualności

VII OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

 VII OlimpiadaI Przedsiębiorczości i Zarządzania W dniu 8 stycznia 2019 roku odbyły się zawody I stopnia VII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania; temat VII OPiZ: “Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”. Adresatami olimpiady byli uczniowie szkół średnich z całej Polski. Z naszej szkoły wzięły … Czytaj więcej

XIV  OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

XIV  OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W dniu 6 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbyły się zawody I stopnia  XIV OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Trendy na rynku kapitałowym”, w której wzięło udział 9 uczniów z klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług … Czytaj więcej

IX Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Podatkach

IX Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Podatkach W dniu 14 marca 2019 roku odbył się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych we Wrocławiu pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był … Czytaj więcej

Kierunki kształcenia 2019/20

  Branżowa Szkoła I stopnia  kucharz mechanik pojazdów samochodowych fryzjer sprzedawca wielozawodowa Technikum technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych (z elementami dietetyki) technik usług fryzjerskich (z elementami kosmetologii I wizażu) Szkoła Policealna technik BHP Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaocznie) … Czytaj więcej

XXIII PREZENTACJE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

W dniach 6-7 marca uczniowie Zespołu Szkół nr 2  wspólnie z nauczycielami prezentowali naszą szkołę podczas XXIII prezentacji szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Była to okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół średnich powiatu dzierżoniowskiego.

IX DOLNOŚLĄSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH

    Konkurs jest organizowany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych Oddział we Wrocławiu. Celem konkursu jest promowanie zawodu doradcy podatkowego wśród młodzieży i zachęcenie do poszerzania wiedzy z zakresu podatków. Pierwszy etap polegał na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia (pod okiem … Czytaj więcej