Lakiernik

Wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych.  Przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami.   Miejscem pracy lakiernika są hale fabryczne lub znacznie mniejsze, prywatne warsztaty lakiernictwa  samochodowego.   Lakiernik samochodowy może pracować indywidualnie (warsztat samochodowy) albo w zespole (fabryka samochodów).

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • pełni sprawny fizycznie i ruchowo
 • zdrowy układ kostno-stawowy i mięśniowy
 • sprawny układ oddechowy
 • cierpliwość
 • dokładność
 • staranność
 • wyczucie kolorów
 • spostrzegawczość
 • umiejętność pracy w warunkach monotonnych

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

 • rozróżniać materiały powłokowe, spoiwa, rozpuszczalniki, pigmenty, wypełniacze i środki pomocnicze
 • rozróżniać metody przygotowania powierzchni do malowania i lakierowania oraz techniki nanoszenia  powłok
 • rozpoznawać uszkodzenia i wady powłok lakierniczych
 • rozróżniać narzędzia i urządzenia stosowane w lakiernictwie
 • dobierać wyroby lakierowe w zależności od warunków eksploatacji i przeznaczenia lakierowanego  przedmiotu
 • dobierać właściwe operacje technologiczne do renowacji pokryć lakierowych w zależności od stopnia    zniszczenia i rodzaju pokrycia

Comments are closed.

Skip to content