Technik Hotelarstwa

Czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich. Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, dominującym typem relacji jest człowiek -człowiek, człowiek – dokument. Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne, oraz współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • bardzo dobry stan zdrowia, pełna sprawność fizyczna i psychiczna – odporność na stresy
 • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • dobra aparycja i wysoka kultura osobista
 • łatwość komunikowania się z otoczeniem
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • samodzielność, odpowiedzialność, operatywność
 • zdolności innowacyjne i adaptacyjne
 • opiekuńczość, życzliwość, uprzejmość, uczciwość
 • dyskrecja, spostrzegawczość i podzielność uwagi

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

 • korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej
 • fachowo i kompleksowo obsłużyć gościa hotelowego
 • biegle znać język obcy w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego
 • organizować pracę w zakładzie hotelarskim
 • organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsłużyć konsumenta
 • organizować i obsługiwać imprezy typu kongresy, targi, zjazdy
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu
 • stosować przepisy ochrony środowiska, oraz przepisy BHP

Comments are closed.

Skip to content