Category Archives: Przetargi

Ogłoszenie wyników ofert na sukcesywne dostawy produktów.

1. Dotyczy postępowania o: Mięso i wyroby wędliniarskie 2. Oferty : Wykonawca: (nazwa, adres, nr tel, faksu, e-mail) Data otrzymania oferty/rozmowy telefonicznej Cena oferty netto Inne postanowienia oferty, uwagi Wybrano ofertę   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAWPOL Sebastian Jaworski Ul. Storczykowa 11 … Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywne dostawy produktów spożywczych

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie zaprasza do złożenia ofert cenowych na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie.Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza … Czytaj więcej

Przetarg „Modernizacja pracowni informatycznej” rozstrzygnięcie.

Zamawiający informuje, że wybrano ofertę na realizację złożoną przez firmę: Pracownia Projektowa PN-PROJEKT, mgr inż Piotr Namysło, ul. Klasztorna 6/3, 58-200 Dzierżoniów. Uzasadnienie: Informujemy, wpłynęła jedna oferta do 10 października 2023 r. do godziny 15:00, której cena cena mieści się … Czytaj więcej

Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr2 i. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Dzierżoniów, dnia 27.09.2023r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na: Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr2 i. prof. T. … Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE   o wyniku zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego    Postępowanie przetargowe na dostawę artykułów spożywczych dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Nr 2 ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie.  Do upływu terminu składania ofert tj. do dniu 10 grudnia … Czytaj więcej

Ogłoszenie na dostawy produktów spożywczych w roku 2021

Sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Nr 2, mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych, asortymentowo i ilościowo wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferty należy … Czytaj więcej