Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2..
Realizacja Projektu rozpoczęła się od 03.01.2011r. i trwać będzie do 30.06.2015r.

 

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” realizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego w szkołach zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem branż: samochodowej, informatycznej,budowlanej, mechaniczno-elektronicznej, elektryczno-energetycznej, turystycznej i mechanicznej.
Wsparcie kierowane jest do 55 000 uczniów i uczennic publicznych młodzieżowych szkół zawodowych (zasadniczych i techników, w tym szkół specjalnych i policealnych), których organem prowadzącym jest jednostka Samorządu Terytorialnego.

W ramach Projektu realizowane są działania mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie trafności i jakości procesu kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Comments are closed.

Skip to content