Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerstwa po zakończeniu całego cyklu kształcenia  przygotowany jest do pracy w salonie fryzjerskim a także posiada umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego salonu fryzjerskiego. Nasza szkoła wyposażona jest w nowoczesną pracownię fryzjerską w której młodzież pod okiem wykwalifikowanej kadry poznaje arkana zawodu.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:
– organizować i wyposażać zakład fryzjerski;
– stosować metody oceny jakości środków kosmetycznych;
– dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i narzędzia
fryzjerskie;
– dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry;
– wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie;
– kontrolować przebieg zabiegów fryzjerskich;
– stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą;
– dobierać fryzury zgodnie z zasadami antropometrii;
– stosować zasady kolorystyki w procesach stylizacji;
– dobierać barwy odpowiednio do makijażu i typu urody;
– dobierać peruki, treski, dopinki, tupety;
– udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy
i włosów;
– wykorzystywać techniki komputerowe w pracy zawodowej;
– wykorzystywać wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa
oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur;
– prowadzić działalność promocyjną i marketingową;
– posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym
wykonywanie zadań zawodowych;
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
– organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

Perspektywy pracy po ukończeniu kształcenia w zawodzie „Fryzjer/Fryzjerka”:

  • salony fryzjerskie
  • studia stylizacji fryzur
  • agencje mody, reklamy i wizerunku
  • albo własna działalność

Comments are closed.

Skip to content