Europejska praktyka szansą na rozwój zawodowy

INFORlogoMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE

w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
projekt o numerze: 2015-1-PL01-KA102-015969, 

tytuł: „Europejska praktyka szansą na rozwój zawodowy”

 W  Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie od 15 stycznia 2016r. rozpoczęto działania związane     z realizacją staży w ramach programu „Europejska praktyka szansą na rozwój zawodowy”, realizowanego ze środków POWER VET, na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Zajęcia, będą realizowane dla pięciu stażowych grup wyjeżdżających do Lanskroun i Żamberka w Republice Czeskiej (4 grupy) oraz Mallow w Irlandii (1 grupa). Celem głównym tych zajęć będzie przygotowanie: językowe, kulturowe i pedagogiczne młodzieży, która zostanie wybrana spośród chętnych i zakwalifikowana do działania związanego z realizacją projektu przez Komisję Rekrutacyjną.

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w oparciu o:

  • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie,
  • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itp.,
  • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Koordynator projektu

Mgr Artur Duda

Bookmark the permalink.

Comments are closed.