BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

Po raz siódmy uczestnicy dzierżoniowskiego Hufca Pracy –uczniowie ZS nr 2 w Dzierżoniowie, włączył się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową w Warszawie. Pod koniec stycznia 2016 r. na stronie saferinternet.pl przez wychowawców została zarejestrowana inicjatywa DBI. Każda organizacja, instytucja czy szkoła, która do 9 lutego zgłosiła swoje działania na tej stronie otrzymała pocztą materiały edukacyjne Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Od 15 lutego do 24 lutego uczestnicy wzięli udział w różnorodnych warsztatach przygotowanych przez kadrę dzierżoniowskiego Hufca. Na zajęciach wychowawczych podczas pogadanek młodzież poznała takie zagadnienia jak: rodzaje internetowych zagrożeń, zasady bezpiecznego Internetu, netykieta, prywatność, niebezpieczne kontakty, cyberprzemoc, niebezpieczne treści, sexting. Każdy uczestnik został poinformowany również o stronach internetowych dyżurnynet.pl i helpline.org.pl, które zajmują się pomocą dzieciom i młodzieży. Do dyżurujących na tych stronach specjalistów młodzi ludzie mogą się zwrócić telefonicznie lub online z takimi problemami jak: nękanie, żarty i obrażanie w sieci, otrzymywanie ubliżających e.mali i smsów, otrzymywanie krepujących pytań na komunikatorach i portalach społecznościowych itp. Następnie młodzież obejrzała film Fundacji Dzieci Niczyje „Na zawsze”. Akcja filmu dzieje się online i przedstawia historię Julki, która korzystała z komunikatora internetowego, sieci komórkowej i portalu społecznościowego facebook.pl. i przez brak rozwagi doprowadziła do wielu różnych sytuacji i problemów, które ciągnęły się za nią stale pomimo zmian zamieszkania, szkoły i środowiska rówieśniczego.  Młodzież obejrzała film z wielkim zaciekawieniem i uznała, że warto dbać o siebie, swój wizerunek i swoje prywatne życie, bo cokolwiek zostanie wrzucone do sieci zawsze może być negatywnie wykorzystane przez inne osoby. W tym roku obchody Dnia Bezpiecznego Internetu odbywają się pod hasłem: „Lepszy Internet zależy od ciebie”.

film 1 film ulotki edukacyjne

 

 

 

 

Barbara Bulerska

Wychowawca HP w Dzierżoniowie

Bookmark the permalink.

Comments are closed.