DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

Projekt pn.: „DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski.

Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.

Podmioty realizujące projekt:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,
Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie,
Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie,
Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie.

Projekt partnerski skierowany do 249 osób (uczniów i nauczycieli) z  4 zespołów szkół zawodowych mieszczących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz w szkołach zawodowych określono, iż wszystkie potrzebują wsparcia wynikającego z dostosowania placówek do potrzeb rynku pracy.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

  • w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy zaplanowano organizację staży i praktyk dla 226 uczniów;
  • organizacja doradztwa zawodowego oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów, kończących się uzyskaniem kwalifikacji wpisanych do ZRK;
  • organizacja kursów i szkoleń dla 23 nauczycieli w oparciu o Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
  • doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych, które zostało ustalone na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

  • zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
  • wzrost kompetencji nauczycieli;
  • zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
  • zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Planowane efekty

  • wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

Wartość projektu: 2 782 037,45 PLN

Wkład UE/Dofinansowanie: 2 364 731,83 PLN

Okres realizacji projektu 01.01.2021 – 30.06.2023

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia

Bookmark the permalink.

Comments are closed.