Piekarz

Celem pracy piekarza jest wyprodukowanie chleba i bułek z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i  ewentualnie mikrododatków. Piekarz odpowiada za właściwe przygotowanie mieszanek surowcowych  mąk i dodatków. Surowce do wyrobu ciasta muszą być doprowadzone do odpowiedniej temperatury,  właściwie odsiane i napowietrzone. Do podstawowych obowiązków piekarza należy przygotowanie ciasta  w specjalnych mieszarkach, zgodnie z recepturą, przeprowadzenie jego fermentacji z zachowaniem  wszystkich parametrów technologicznych, następnie uformowanie ręczne lub mechaniczne kęsów  ciasta w bochenki chleba lub bułki. Piekarz może podejmować pracę w zakładach piekarskich – rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz w punktach zbytu pieczywa. Absolwent może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • sprawność i wytrzymałość fizyczna
 • zdolności manualne
 • zainteresowanie produkcją piekarską
 • poczucie odpowiedzialności
 • spostrzegawczość i podzielność uwagi
 • systematyczność i dokładność

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

 • dobierać i przygotowywać surowce do produkcji
 • ustalać metody i parametry prowadzenia procesów technologicznych na podstawie wyników badań  jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych odpowiednio do istniejących warunków techniczno-organizacyjnych zakładu piekarskiego
 • wybierać i zestawiać w ciąg produkcyjny oraz obsługiwać maszyny i urządzenia
 • sporządzać półprodukty
 • dzielić i formować różne wyroby piekarskie
 • przygotowywać do wypieku kęsy ciasta
 • wypiekać pieczywo w różnych asortymentach
 • sortować, brakować, pakować, magazynować i przygotowywać pieczywo do wysyłki
 • oceniać jakość surowców, półproduktów i wyrobów gotowych metodą  organoleptyczną
 • rozliczać produkcję piekarską

Comments are closed.

Skip to content