Historia szkoły

Zespół Szkół Nr 2 ma ponad pięćdziesięcioletnią tradycję w kształceniu zawodowym młodzieży. Rok 1998 był rokiem jubileuszu i z tej okazji nadano szkole imię Tadeusza Kotarbińskiego oraz ufundowano sztandar. Wybór Tadeusza Kotarbińskiego na Patrona Szkoły był nieprzypadkowy. Jego myśli i przemyślenia wynikające z bogatego dorobku naukowego pozwoliły nam stworzyć własny program wychowania i kształcenia, co znalazło wyraz w misji szkoły:

„Jesteśmy szkołą noszącą imię Tadeusza Kotarbińskiego, dlatego łączymy umiejętność stosowania reguł „dobrej roboty” z dążeniem do podnoszenia poziomu intelektualnego i etycznego. Ucze naszej szkoły łączy w sobie przymioty ducha i serca z ludzką inteligencją.”

Kadra pedagogiczna szkoły to osoby posiadające pełne przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne do pracy z młodzieżą. Nauczyciele tradycyjne treści nauczania uzupełniają programami edukacji ekologicznej, zdrowotnej, informatycznej i ekonomicznej.

Szkoła w ramach działalności gospodarczej organizuje:

  • – Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • – Kursy dla wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • – Kursy gotowania i pieczenia
  • – Catering oraz bankiety okolicznościowe

Zespół Szkół Nr 2 ściśle współpracuje z Ochotniczym Hufcem Pracy, Cechem Rzemiosł Różnych, zakładami pracy, w tym z licznymi zakładami rzemieślniczymi organizującymi praktyczną naukę zawodu dla naszych uczniów.

Zespół Szkół Nr 2 posiada:

  • – Bardzo dobrze wyposażoną pracownię gastronomiczną
  • – Pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
  • – Dużą i małą salę gimnastyczną
  • – Gabinet lekarski
  • – Radiowęzeł
  • – Centrum multimedialne (Biblioteka wraz z czytelnią)

Ponadto w szkole działa Samorząd Szkolny, Klub Europejski oraz Koło Regionalno – Czytelnicze.  Odbywają się różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, w tym SKS, Koło Młodego Gastronoma, Szkolny Klub Turystyczny a także prowadzone są zajęcia w ramach projektów: Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II, Szkoła Kluczowych Kompetencji czy Być Przedsiębiorczym.

 

Comments are closed.

Skip to content