Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa domowego i obiektów zbiorowego zakwaterowania lub   wyżywienia, w tym sporządzaniem potraw i napojów. Organizuje i nadzoruje procesy pracy i produkcji w  działalności związanej z żywieniem i w gospodarstwie domowym. Może podejmować pracę w obiektach zbiorowego wyżywienia, instytucjach zajmujących się obrotem  żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie  domowym, organizacjach ochrony konsumenta oraz w obiektach zbiorowego zakwaterowania  i gospodarstwach domowych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie  usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.   Zajęcia ze specjalizacji pozwolą  absolwentom na opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz zleceniami  lekarskimi, właściwych dziennych racji pokarmowych i jadłospisów, dla różnych grup ludności (np.  dzieci, młodzieży, dorosłych, sportowców) oraz dla chorych z różnymi schorzeniami (np. po operacjach czy z upośledzonym wchłanianiem pewnych składników pokarmowych).

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • zdolności manualne
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • wysoka kultura osobista i poczucie estetyki
 • poczucie odpowiedzialności
 • zdolności organizacyjne

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

 • dobierać surowce, sporządzać, dekorować i oceniać jakość potraw
 • organizować proces produkcji potraw z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • opracowywać i oceniać jadłospisy codzienne i specjalne, uwzględniające określone diety
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w obiektach zbiorowego wyżywienia lub zakwaterowania  i gospodarstwach domowych
 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych form i technik
 • planować i organizować pracę w obiektach zbiorowego wyżywienia lub zakwaterowania  i gospodarstwach domowych
 • funkcjonalnie i estetycznie urządzać wnętrza obiektów zbiorowego wyżywienia lub zakwaterowania    i innych budynków mieszkalnych

Comments are closed.

Skip to content