Przetarg „Modernizacja pracowni informatycznej” rozstrzygnięcie.

Zamawiający informuje, że wybrano ofertę na realizację złożoną przez firmę:

Pracownia Projektowa PN-PROJEKT, mgr inż Piotr Namysło, ul. Klasztorna 6/3, 58-200 Dzierżoniów.

Uzasadnienie:

Informujemy, wpłynęła jedna oferta do 10 października 2023 r. do godziny 15:00, której cena cena mieści się w wartości, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację.

W załącznikach protokoły.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.