Kierunki na rok szkolny 2018/2019

 

 Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami nauczania na rok 2018/2019

Technikum:

1. Technik hotelarstwa – 0,5 oddziału,
2. Technik żywienia i usług gastronomicznych (z elementami dietetyki) – 0,5 oddziału,
3. Technik usług fryzjerskich (poszerzony o zajęcia z elementów kosmetologii i wizażu) – 0,5 oddziału,

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) – cykl kształcenia 3 lata:

1. Kucharz – 0,5 oddziału,
2. Mechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału,
3. Sprzedawca – 0,5 oddziału,
4. Fryzjer – 0,5 oddziału,
5. Wielozawodowa – 1 oddział (cukiernik, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz, lakiernik, fotograf, stolarz, murarz – tynkarz, ślusarz)
6. NOWOŚĆ – Tapicer, szwacz – grupa patronacka !!!
 
 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.