VIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbyła się VIII edycja Wojewódzkiego Turnieju Przedsiębiorczości  zorganizowanego przez ZSE w  Świdnicy,  Wyższą Szkołę Bankową i Bank Zachodni WBK  S.A. O/Świdnica.

 Konkurs był objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 Do zmagań turnieju przystąpiły drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych
z Kłodzka, Legnicy, Wrocławia i Świdnicy.

Celem konkursu było:

 • kreowanie postaw przedsiębiorczych,
 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw przedsiębiorczych,
 • podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów ekonomicznych
  i pokrewnych,
 • upowszechnienie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania do potrzeb rynku pracy,
 • wyłonienie najbardziej utalentowanej młodzieży.

Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie:

 1. Bednarczyk Ewelina klasa IIAT
 2. Julia Karczewska klasa IIAT
 3. Martyna Tejman klasa IIAT

Konkurs składał się z następujących części:

 • Test z zakresu podstawowego przedsiębiorczości.
 • Gra „Młody inwestor”, którą poprowadził wykładowca WSB we Wrocławiu / gra „Liderzy Europy”, którą poprowadzili pracownicy Banku Zachodniego WBK S.A. O/Świdnica.
 • Prezentacja multimedialna „Innowacyjność, jako cecha przedsiębiorczości”.
 • Język obcy w kontaktach biznesowych.

Trzy nagodzone miejsca zdobyli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych
ze Świdnicy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.