IX POWIATOWY KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POD HASŁEM „BANKI”

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP
w Dzierżoniowie odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości pod hasłem przewodnim „Banki”.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej, wiedzy
o Narodowym Banku Polskim i bankach komercyjnych, również bankach działających w powiecie dzierżoniowskim, rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz ich aktywne poruszanie się na rynku pieniężnym
i kredytowym.

Konkurs składał się z dwóch części:
Część I- test wyboru.
Część II- finał ustny.

Naszą Szkołę reprezentowały uczennice z klasy IIAT:

1. Ewelina Bednarczyk
2. Julia Karczewska
3. Magdalena Jabłecka
4. Agata Piętka
5. Martyna Tejman

Uczniowie  rozwiązywali test złożony z 40 pytań z zakresu bankowości.

Do finału konkursu zakwalifikowała się uczennica klasy II AT Martyna Tejman.
Dziesięciu najlepszych wzięło udział w finale ustnym (uczniowie losowali zestaw pytań, na które odpowiadali przed komisją konkursową i publicznością).

Uczestnicy konkursu wysłuchali wykładów przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie: pana Roberta Budziszewskiego.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z ZS Nr 3 i ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.