OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018

W dniu 21 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Programie „Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości”. Była to już 15 edycja programu, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pod patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018.

Celem tego projektu było między innymi:

 • przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,
 • zrozumienie funkcjonowania ekonomii i biznesu,
 • uczenie się przez działanie,
 • praktyczne sprawdzenie wiedzy,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym w ramach gospodarki rynkowej,
 • przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej.

Programie uczestniczyło 9 uczniów naszej szkoły z klasy:

 • IVAT Technikum w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia
  i usług gastronomicznych,
 • IBB Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca.

 

Dzięki inicjatywie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, jak również zainteresowaniu
i życzliwości 9 firm, które przystąpiły do akcji, młodzież naszej szkoły mogła zdobyć wiele cennych doświadczeń i informacji, dotyczących przede wszystkim wymagań, jakie trzeba spełnić, aby zostać przyjętym na dane stanowisko pracy, zasad, jakie obowiązują podczas rekrutacji, umiejętności i cech osobowościowych przydatnych w danym zawodzie, a także – co wydaje się niezwykle istotne – możliwości zatrudnienia w firmie i rejonie. Informacje te z pewnością pozwolą uczniom lepiej sprecyzować (ewentualnie zweryfikować) swoje plany edukacyjno – zawodowe. Dlatego też uczestniczenie młodzieży w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości wydaje się nad wyraz zasadne i cenne.

Składam wyrazy wdzięczności Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz wszystkim Przedstawicielom Instytucji i Firm, które przyjęły uczniów naszej szkoły, okazując życzliwość i chęć pomocy młodym ludziom (poniżej lista instytucji i firm, które przyjęły uczniów na praktykę).

Życzliwe Instytucje i Firmy, które ułatwiły młodym ludziom w wyborze dalszej edukacji
i kariery zawodowej:

(kolejność instytucji/firm przypadkowa)                                                   

 • RABARBAR Marcin Lichnowski Bielawa
 • Piekarnia P. Artur Rozciecha Piława Górna
 • KING-JOB P. Kinga Lewczuk Pieszyce
 • AAVET Przychodnia Weterynaryjna Spółka cywilna Dzierżoniów
 • Moc Jakość Zysk Nowizna
 • Biuro Rachunkowe DEKRET P. Jolanta Bukowska Dzierżoniów
 • Piekarstwo-Cukiernictwo P. Tadeusz Paluch Bielawa
 • Wielobranżowy Sklep Ogrodniczy P. Marek Gocko Dzierżoniów
 • Sklep Ogólnospożywczy P. Krzysztof Cegłowski Dzierżoniów

Bookmark the permalink.

Comments are closed.