OTRZYMALIŚMY TYTUŁ ,, SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”

W związku  z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości MEN  ogłosiło, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie ,, Rokiem dla Niepodległej ’’. Nasza szkoła przystąpiła więc do konkursu ,, Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem projektu   jest  krzewienie  wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii, prawa i narodu polskiego. Młodzież poprzez podejmowane zadania szukała odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj  powinno budować się postawy patriotyczne. Wszystkie  zadania  były oceniane  przez jury konkursu na podstawie  sprawozdań oraz  zdjęć. W nagrodę za wykonane zadania projektowe otrzymaliśmy tytuł ,, Szkoły Młodych Patriotów”. Do wykonania mieliśmy następujące  zadania:

zadanie 1. Konwersatorium pt. ,, Patriotyzm na co dzień, co dla mnie oznacza bycie patriotą”

zadanie 2. Przygotowanie plakatu na konkurs ,,100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”

zadanie 3. Sondaż- Jak dziś postrzegamy patriotyzm i jak Polacy postrzegają rolę patriotyzmu.

zadanie 4 Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej.

zadanie 5. Konkurs pieśni patriotycznych.

zadanie 6. Przygotowanie kodeksu postaw patriotycznych.

Serdecznie dziękujemy uczniom naszej szkoły za udział w zadaniach projektowych .

Koordynatorki projektu : pani Joanna Niemiec i pani Patrycja Pelczar

Bookmark the permalink.

Comments are closed.