Ogłoszenie na dostawy produktów spożywczych w roku 2021

Sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Nr 2, mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne bezgotówkowe dostawy produktów spożywczych, asortymentowo i ilościowo wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Tj: w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie ul. Piłsudskiego 24. (Bud !, Ip.)


Termin składania ofert upływa 10 grudnia 2020 r. do godziny 9:00
Termin otwarcia ofert: 10 grudnia o godz. 10:00 

Ogłoszenie wyników w dniu 11 grudnia 2020 r.

Załączniki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.