XIV  OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

XIV  OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 6 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbyły się zawody
I stopnia  XIV OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Trendy na rynku kapitałowym”, w której wzięło udział 9 uczniów z klasy Technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Olimpiada Przedsiębiorczości była wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu
i we Wrocławiu.

Celem olimpiady było m.in.: zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii i etyki biznesu, przedsiębiorczości oraz czynnikami warunkującymi i definiującymi sukces w biznesie oraz poszerzenie wiedzy uczniów na temat ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych.

W zawodach I stopnia XIV Olimpiady Przedsiębiorczości
miejsca zdobyli:

I miejsce Martyna Pięt

II miejsce Aleksandra Wójtowicz

III miejsce Karolina Nykiel

 

Opiekun Małgorzata Legan

Bookmark the permalink.

Comments are closed.