VII OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

 VII OlimpiadaI Przedsiębiorczości i Zarządzania

W dniu 8 stycznia 2019 roku odbyły się zawody I stopnia VII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania; temat VII OPiZ: “Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”. Adresatami olimpiady byli uczniowie szkół średnich z całej Polski.

Z naszej szkoły wzięły udział cztery uczennice (z pięciu zgłoszonych) z klasy IAT w zawodzie technik hotelarstwa. Organizatorem Olimpiady był Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie.

Zawody miały formę pisemnego testu złożonego z 50 pytań zamkniętych
i trwały 60 minut. Zakres tematyczny pytań obejmował program przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, znajomość zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, podstawowych pojęć ekonomicznych i znajomość bieżących wydarzeń życia gospodarczego.

Celem głównym Olimpiady było zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Miała ona również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

I miejsce w zawodach I stopnia VII Olimpiady Przedsiębiorczości
i Zarządzania zdobyła uczennica Weronika Maciak.

 

Gratulujemy zwycięzcy i wszystkim uczestnikom olimpiady.                                                                                                                                                            

Opiekun  Małgorzata Legan

Bookmark the permalink.

Comments are closed.