WYNIKI – ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotycząc usługi transportowej.

Zespół Szkół Nr 2 Im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
Ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów
Tel./ fax 74/831-52-60
www.zsz.dzierzoniow.pl

WYNIKI – ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie stosując zasadę konkurencyjności informuje o wyłonieniu wykonawcy, który wykona zadanie dotyczące usługi transportowej w ramach projektu: „Europejska praktyka szansą na rozwój zawodowy”, realizowanego w Żamberku i Lanskroun na Warsztatach Szkolnych (Czechy) oraz w Mallow (Irlandia), współfinansowanego na zasadach programu ERASMUS+ w ramach Programu „POWER”.

Niniejsze zapytanie było ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w siedzibie zamawiającego.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów
Tel./ fax 74/831-52-60

 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest transport 5 grup uczniów wraz z opiekunami – kierowany do beneficjentów ostatecznych projektu: „Europejska praktyka szansą na rozwój zawodowy”, realizowanego w Żamberku i Lanskroun na Warsztatach Szkolnych (Czechy) oraz w Mallow (Irlandia), współfinansowanego z programu PO WER na zasadach Programu „Erasmus Plus”.

Termin realizacji oferty:

Szczegółowy harmonogram wyjazdów grup zostanie przedstawiony oferentowi, który został wyłoniony do realizacji zadania.

Termin realizacji wyjazdów od 28 lutego 2016r. do czerwca 2016r.

 1. Żamberk – trzy grupy (11os., 20os.) ;        
 2. Lanskroun – jedna grupa (11os.,);
 3. Mallov (Irlandia) – 22 osoby – transport na lotnisko we Wrocławiu i z powrotem.

 

PRZYGOTOWANIE OFERTY

Wykonawca, który posiada odpowiednie doświadczenie i uprawnienia oraz odpowiedni potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia, powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zawierającą następujące informacje:

 1. Cena brutto za wykonanie usługi (transport + ubezpieczenie w autokarze i na parkingach podczas postojów);
 2. Kwalifikacje i niezbędne zezwolenia obowiązujące na terenie Republiki Czeskiej i Polski.

Wykaz firm, które złożyły swoje oferty w wyznaczonym terminie:

 1. Firma „Hefeline” Sp. Z.o.o ,Opole oferta na kwotę = 8.500,00 zł. brutto
 2. Usługi Transportowe „ARCUS”, Dzierżoniów oferta na kwotę = 4.340,00 zł. brutto
 3. Firma „DEKERT”, Jegłowa oferta na kwotę = 4.450,00 zł. brutto
 4. PHU „TRANSPORT”, Kłodzko oferta na kwotę = 4.492,90 zł. brutto
 5. Firma „ZBUTA”, Wałbrzych oferta na kwotę = 5.620,00 zł. brutto
 6. Firma „TIGER-BUS”, Jugów oferta na kwotę = 5.600,00 zł. brutto
 7. Firma „HOFI TRAVEL”, Dzierżoniów oferta nie spełnia wymogów dot. pkt. 2 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przez Komisję w składzie: Dyrektor szkoły, Księgowa, Kierownik gospodarczy i Koordynator projektu wyłoniono ofertę:

Firma:

Usługi Transportowe „ARCUS”, Dzierżoniów oferta na kwotę = 4.340,00 zł. brutto

Bookmark the permalink.

Comments are closed.