Roztrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup słowników i rozmówek.

Zamawiający: 

Zespół Szkół Nr 2 Im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
Ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów
Tel./ fax. 74/831-52-60
www.zsz.dzierzoniow.pl

WYNIKI – ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie stosując zasadę konkurencyjności informuje o wyłonieniu wykonawcy, który dostarczy do szkoły słowniki języka czeskiego oraz rozmówki polsko – czeskie, w ramach projektu:  „Europejska szansą na rozwój zawodowy”, realizowanego w Żamberku i Lanskroun na Warsztatach Szkolnych (Czechy), współfinansowanego na zasadach programu ERASMUS+ w ramach Programu „PO WER”.

Niniejsze zapytanie było ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w siedzibie zamawiającego.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów
Tel./ fax 74/831-52-60

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest zakup słowników i rozmówek (z płytą Cd) do języka czeskiego dla 58 uczniów oraz 8 nauczycieli, beneficjentów ostatecznych uczestników szkoleń projektu „Europejska praktyka na rozwój zawodowy”, realizowanego w Żamberku, Lanskroun (Czechy – 43 zestawy) i Mallov (Irlandia – 23 zestawy)ów wienia jest wego oraz Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie w roku szkolnym 2015/2016.

Wykaz firm, które złożyły swoje oferty w wyznaczonym terminie:

  1. Księgarnia „PROFIT”, Marta Brzozowska – oferta na kwotę 1.610,20zł.
  2. „Horyzont” s.c., Piotr Sycan, Piotr Sycan, Renata Sycan – oferta na kwotę 12050,79zł.
  3. Księgarnia „Katarzynka” Końskie – oferta na kwotę 3.825,00zł.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przez Komisję w składzie: Dyrektor szkoły, Księgowa, Kierownik gospodarczy i Koordynator projektu wyłoniono ofertę:

Księgarni „PROFIT”, Marta Brzozowska – oferta na kwotę 1.610,20zł.

Termin realizacji zamówienia to 19 luty 2016r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.