Pogadanka nt.zdrowia

28 lutego uczniowie klasy 3CB wzięli udział w pogadance na temat krwiodastwa.  Pogadankę przeprowadziła pielęgniarka szkolna.

Krwiodawstwo – to oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna.

Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, wypadki) jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom w tym nowotworowym.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.