Uczennice naszej szkoły – Adrianna Suchecka z klasy 1AT oraz Patrycja Krawczyk z klasy 2AT wzięły udział w konkursie regionalnym ” Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności.

Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem X edycję konkursu „ Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 przez Państwową Inspekcję Pracy.

Konkurs odbył się we Wrocławiu. Opiekunem uczennic był Pan Artur Duda.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.