Pamiętamy o naszych przodkach.

W październiku uczniowie ZSZ Nr 2 włączyli się w X edycję Fundacji Studio Wschód i TVP Polonia organizowanej pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty ,, Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Celem edycji była zbiórka biało – czerwonych zniczy, które w listopadzie zostaną zapalone na mogiłach naszych przodków pochowanych na Wschodzie. Tym symbolicznym gestem uczciliśmy pamięć wszystkim zmarłych .

Bookmark the permalink.

Comments are closed.