Akcja MEN

W październiku uczniowie ZSZ Nr 2 włączyli się w szereg działań akcji zorganizowanej przez MEN ,, Szkoła pamięta”. Celem akcji było podjęcie i realizacja działań upamiętniających ważne postacie oraz wydarzenia.

W ramach tej akcji w naszej szkole przeprowadzono konkurs plastyczny pt. ,,Oddajmy hołd bohaterom II wojny światowej”, a następnie przygotowane prace konkursowe zostały umieszczone w formie gazetki patriotycznej. W każdej klasie również znalazły się gazetki ścienne poświęcone ważnym historycznym wydarzeniom i narodowym bohaterom. Uczniowie klasy 3 BB napisali listy do żyjących bohaterów powstania warszawskiego. Odwiedziliśmy również lokalne miejsca pamięci, zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, odwiedziliśmy groby zmarłych nauczycieli nasze placówki, wsparliśmy działania organizacji opiekujących się polskimi cmentarzami i miejscami pamięci na Wschodzie.

Cieszymy się, że nasza młodzież wzięła czynny udział w tej akcji . Była to lekcja wrażliwości młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy byli związani z historią naszego miejsca, regionu i społeczności. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.