KORONAWIRUS I KWARANTANNA

Wszyscy, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, zostali objęci kwarantanną domową. Co to oznacza? Kwarantanna domowa jest środkiem zapobiegawczym, który ma na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się niebezpiecznych patogenów. Szczególne wskazania do kwarantanny domowej pojawiają się w sytuacjach epidemiologicznych. Odgórne zalecenia do pozostania w domu pojawiły się w sytuacji ryzyka zarażenia koronawirusem COVID-19.

Ryzyko epidemii a konieczność kwarantanny

Kwarantanna polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Ograniczenie kontaktu osoby podejrzanej o zakażenie z innymi ludźmi ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się epidemii. Kwarantanna może przyjmować różne formy i w razie konieczności obejmować konkretne obiekty (np. statek Diamond Princess) lub całe miasta. Taka kwarantanną na dużą skalę okazała się konieczna w przypadku epidemii koronawirusa w Wuhan.

W przypadku kwarantanny domowej zaleca się pozostanie w domu osób, które mogły wejść w kontakt z niebezpiecznym patogenem. Tego rodzaju izolacja o charakterze profilaktycznym dotyczy jednak osób, u których nie pojawiły się jeszcze żadne niepokojące objawy. Kwarantanna pozwala na monitorowanie stanu zdrowia w czasie potrzebnym na wylęganie potencjalnego wirusa. Pojawienie się objawów wskazujących na rozwijanie się choroby to sygnał, że konieczny jest kontakt ze specjalistą chorób zakaźnych i udanie się na badania.

Ważne W ramach kwarantanny i w razie potrzeby izoluje się nie tylko ludzi, ale też zwierzęta czy rośliny, a także ogranicza transport towarów.

Kto może zostać objęty kwarantanną domową?

Poddanie się kwarantannie domowej jest wskazane w konkretnych przypadkach. O pozostanie w domu i skontaktowanie się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną proszone są osoby, które:

  1. w ostatnich 14 dniach przebywały w krajach lub regionach, gdzie potwierdzono utrzymującą się transmisję koronawirusa COVID-19 (w tym Chiny, Hongkong, Iran, Japonia, Singapur, Korea Południowa, Włochy – o aktualnej sytuacji informuje GIS);
  2. miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobami u których podejrzewa się lub potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID-19;
  3. są pracownikami opieki zdrowotnej w placówce zajmującej się pacjentami zakażonymi wirusem COVID-19 lub odwiedzały taką placówkę w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (zgodnie z powyższymi przesłankami) należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

  1. jeśli nie mamy objawów – skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną; zostaniemy zakwalifikowani do jednej z grup ryzyka z zaleceniem do kwarantanny domowej lub samokontroli stanu zdrowia przez 14 dni;
  2. jeśli mamy objawy (kaszel, gorączka i duszności) – w tej sytuacji konieczne jest poddanie się kontroli medycznej w placówce zajmującej się leczeniem i diagnostyką chorób zakaźnych.

Jak przebiega kwarantanna domowa?

W celu prawidłowego przeprowadzenia kwarantanny domowej należy przestrzegać środków ostrożności, które zminimalizują ryzyko przekazania patogenu innym osobom. W przypadku koronawirusa czas trwania kwarantanny domowej wynosi 14 dni. W tym czasie należy ograniczyć wychodzenie z domu, unikać miejsc publicznych i kontaktów z innymi osobami, również rodziną. W przypadku kontaktu z innymi ludźmi zaleca się zachowanie odległości około metra.

Bardzo ważne jest częste mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekowanie powierzchni, z którymi mamy styczność, a także wietrzenie mieszkania. Należy zachować należytą higienę w przypadku kaszlu (zasłaniać usta, a następnie myć ręce). Ważne jest obserwowanie objawów, ponieważ mogą one wskazywać na przeziębienie, grypę lub inną infekcję – nie zaś na zakażenie koronawirusem COVID-19.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.