Koronawirus

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w reakcji na rozprzestrzeniającą się epidemię, opublikowała wytyczne dla pracowników i pracodawców. WHO zaleca wdrożenie zasad bezpieczeństwa nawet tam, gdzie nie dotarł jeszcze koronawirus. W Polsce koronawirus już się pojawił – pierwszy przypadek zarejestrowano w Zielonej Górze.

Epidemia koronawirusa COVID-19

W styczniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła wybuch nowej choroby koronawirusowej w prowincji Hubei w Chinach, która doprowadziła do międzynarodowej sytuacji kryzysowej w zakresie zdrowia publicznego. Jeśli mamy powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, całe społeczeństwo, w tym firmy i pracodawcy, musi odegrać w tym rolę – podkreśla WHO. Na stronie internetowej organizacji pojawiły się wskazówki, jak postępować, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się infekcji w miejscu pracy. Oto, co rekomenduje WHO.

Zachowanie czystości

Pracodawca powinien upewnić się, że miejsca pracy są czyste i higieniczne. Chodzi o powierzchnie (np. biurka i stoły) i przedmioty (np. telefony, klawiatury), które trzeba regularnie czyścić środkami dezynfekującymi. Jedną z dróg przenoszenia infekcji jest dotykanie zanieczyszczonych powierzchni przez pracowników i klientów.

Mycie rąk

Równie ważną rolę odgrywa promowanie regularnego mycie rąk. Pracodawca powinien umieszczać pojemniki ze środkami odkażającymi w widocznych miejscach i dbać o to, by były regularnie napełniane, a także rozwieszać plakaty przypominające o myciu rąk, informować o tym podczas spotkań i w intranecie. Warto również przypominać, że wszelkich wskazówek w tym zakresie może udzielić specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Higiena oddechowa

Pracodawca powinien zadbać o promocję dobrej higieny oddechowej w miejscu pracy, upewnić się, że pracownicy, u których występują objawy infekcji (katar, kaszel) mają dostęp do masek na twarz i chusteczek papierowych, a także zamykanych koszy na śmieci.

Co robić w razie wystąpienia objawów infekcji?

Rolą pracodawcy jest informowanie pracowników, kontrahentów i klientów, że jeśli w regionie pojawi się COVID-19, każdy, kto ma nawet łagodny kaszel lub niską gorączkę, powinien pozostać w domu (np. pracować zdalnie). Dotyczy to również osób przyjmujących takie leki, jak paracetamol (acetaminofen), ibuprofen lub aspiryna, które mogą maskować objawy infekcji. Należy przekazywać tę wiadomość wszelkimi kanałami komunikacji, które są dostępne w organizacji lub firmie, opracować materiały promujące ten przekaz. Nie można zapominać o wyjaśnieniu, że pracodawca potraktuje ten czas jak czas zwolnienia chorobowego.

Podróże służbowe

Do obowiązków pracodawcy należy przypominanie pracownikom i kontrahentom, by przed wyjazdami służbowymi zapoznawali się z zaleceniami krajowych instytucji i upewnili się, czy mają najnowsze informacje na temat obszarów, gdzie rozprzestrzenia się koronawirusa COVID-19. Dane te można sprawdzić na stronie WHO.

Organizacja w oparciu o aktualne informacje powinna ocenić korzyści i ryzyko związane z nadchodzącymi planami podróży. Powinna też unikać wysyłania pracowników, którzy mogą być bardziej narażeni na poważne choroby (np. osób starszych, cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, choroby serca i płuc) do obszarów, w których rozprzestrzenia się wirus. W gestii pracodawcy leży upewnienie się, czy wszystkie osoby podróżujące do lokalizacji zgłaszających przypadki choroby COVID-19 zostały poinstruowane przez wykwalifikowanego specjalistę (np. personel ochrony zdrowia) o zasadach bezpieczeństwa. Pracodawca powinien mieć pewność, że pracownicy wiedzą, co robić i z kim się skontaktować, jeśli źle się poczują podczas podróży. Pracownicy będący w delegacjach służbowych muszą postępować zgodnie z instrukcjami władz lokalnych.

Pracodawca lub pracownik po powrocie z podróży do kraju, w którym rozprzestrzenia się COVID-19, powinien:

  1. monitorować swój stan zdrowia przez 14 dni i mierzyć temperaturę dwa razy dziennie.
  2. jeśli rozwinie się nawet łagodny kaszel lub niska gorączka (od 37,3 stopni Celsjusza), pozostać w domu i izolować się. Oznacza to unikanie bliskiego kontaktu (1 metr) z innymi osobami, w tym członkami rodziny,
  3. zatelefonować do podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną lub lokalnej instytucji zdrowia publicznego i podać szczegółowe informacje na temat ostatniej podróży oraz objawów.

Koronawirus – plan działania

Pracodawca powinien przygotować firmę na wypadek pojawienia się choroby COVID-19 i mieć opracowany plan postępowania. WHO zaleca, aby plan obejmował umieszczenie chorego w pokoju lub miejscu, w którym jest on izolowany od innych, ograniczenie liczby osób mających kontakt z chorym i skontaktowanie się z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną. W planie należy określić, jak można podtrzymać działalność firmy, nawet jeśli znaczna liczba pracowników, kontrahentów i dostawców nie może przyjść do pracy. Bardzo ważne jest przekazanie pracownikom i kontrahentom informacji o planie i upewnienie się, że są świadomi tego, co powinni robić.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.