Monthly Archives: październik 2023

Heppening „ŻYWEGO CZERWONEGO KRZYŻA”

25 października to wyjątkowy dzień,który poświęcony jest Młodzieży PCK. Nasza szkoła celebruje zaangażowanie ,poświęcenie oraz pracę młodzieży na rzecz innych. W tym wyjątkowym Dniu składamy najserdeczniejsze życzenia Wam Droga młodzieży oraz wszystkim Opiekunomjednostek podstawowych Ruchu Młodzieżowego PCK.     Z … Czytaj więcej

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w  dniu 12 października 2023r. ś.p. Eugeniusza Jurgowiaka emerytowanego nauczyciela i wieloletniego Dyrektora   Zespołu Szkół Nr 2 im prof. T. Kotarbińskiego wspaniałego człowieka o wielkim sercu i umyśle. Jego życzliwość i serdeczność … Czytaj więcej

Przetarg „Modernizacja pracowni informatycznej” rozstrzygnięcie.

Zamawiający informuje, że wybrano ofertę na realizację złożoną przez firmę: Pracownia Projektowa PN-PROJEKT, mgr inż Piotr Namysło, ul. Klasztorna 6/3, 58-200 Dzierżoniów. Uzasadnienie: Informujemy, wpłynęła jedna oferta do 10 października 2023 r. do godziny 15:00, której cena cena mieści się … Czytaj więcej

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli i rodziców.

W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że: 1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych regulują: 2. Formy pracy uczniów … Czytaj więcej

Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr2 i. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

Dzierżoniów, dnia 27.09.2023r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na: Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr2 i. prof. T. … Czytaj więcej