82 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września to 82 rocznica wybuchu II wojny światowej.

II wojna światowa była największym konfliktem w dziejach ludzkości. Łączna liczba ofiar szacowana jest na ponad 60 mln ludzi, przy czym dane nie są możliwe do zweryfikowania wobec skali zniszczeń i ogromu zbrodni wojennych. Wyjątkowo śmiertelne żniwo zebrał niemiecki program eksterminacji narodu żydowskiego. Krajem, który ucierpiał szczególnie mocno w wyniku działań wojennych i planowej eksterminacji ludności była Polska. Szacuje się, że w latach 1939-1945 straciła ponad 20% populacji, co przekłada się na ok. 6 mln obywateli. Straty materialne sięgały ponad 30% stanów sprzed wojny, a niemal całkowitemu zniszczeniu uległa stolica Rzeczpospolitej – Warszawa. Konsekwencje II wojny światowej – zarówno materialne, jak i polityczne – są odczuwane do dzisiaj. Bezpośrednim efektem podziału stref wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej było podporządkowanie państw regionu Związkowi Radzieckiemu i zainstalowanie tam kontrolowanych przez Moskwę władz komunistycznych. Proces odzyskiwania pełnej suwerenności państw byłego bloku wschodniego rozpoczął się dopiero wraz z pierwszymi wolnymi wyborami w czerwcu 1989 roku w Polsce, upadkiem muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku i wreszcie rozpadem Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku.

Początki

W powszechnej opinii II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem Niemiec na sąsiednią Polskę. Trwają dyskusje dotyczące ewentualnego rozszerzenia zakresu dat granicznych II wojny światowej i uwzględnienia wydarzeń na froncie azjatyckim, gdzie od 1931 roku ekspansję prowadziła Japonia. W latach trzydziestych w Europie trwała też ekspansja polityczno-militarna III Rzeszy, która zaowocowała zajęciem Austrii (1938), a następnie aneksją i rozbiciem terytorium Czechosłowacji (1939). Po ataku Japonii na amerykańską bazę morską w Pearl Harbor w grudniu 1941 roku do walki włączyły się wojska Stanów Zjednoczonych. Wreszcie w maju 1945 roku podpisane zostały akty kapitulacji III Rzeszy w Europie, które 2 września 1945 roku uzupełnił akt kapitulacji Japonii. Można zatem przyjąć, że dopiero wraz z poddaniem się sił japońskich II wojna światowa dobiegła końca. Trwający blisko 6 lat konflikt obejmował przede wszystkim Europę, Afrykę Północną, Azję oraz obszar Australii i Oceanii, co czyni z niego wojnę globalną o niespotykanym wcześniej natężeniu działań.

1 września 1939 roku Wojska III Rzeszy bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice z Polską i po niewiele ponad miesiącu walk doprowadziły do kapitulacji państwa polskiego. 17 września 1939 roku kampanię wsparły wojska sowieckiej Armii Czerwonej, dokonując agresji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej. Mimo układów sojuszniczych obligujących Francję i Wielką Brytanię do zaangażowania militarnego po stronie Polski mocarstwa zachodnie znacząco ograniczyły działania. Od połowy września 1939 roku na granicy francusko-niemieckiej panował spokój, który zapoczątkował tzw. ,,wojnę siedzącą”. W tym czasie na przełomie 1939 i 1940 roku Związek Radziecki zaatakował Finlandię, dokonując zaboru części ziem w wyniku tzw. Wojny Zimowej.

III Rzesza w natarciu

Zastój na froncie zachodnim zakończył się w kwietniu 1940 roku wraz z agresją Niemiec na Danię i Norwegię. Po dwumiesięcznej kampanii oba państwa zostały zajęte, a następnie okupowane przez siły niemieckie niemal do zakończenia wojny. W maju 1940 roku wojska niemieckie zaatakowały Belgię, Holandie, Luksemburg i Francję. W trakcie siedmiu tygodni zmasowanej ofensywy terytoria czterech państw zostały zajęte. Francja uzyskała namiastkę samodzielności w postaci marionetkowej Republiki Vichy zlokalizowanej w południowej części przedwojennego państwa. Latem i jesienią 1940 roku rozgorzała bitwa powietrzna o Wielką Brytanię. Niemieckie siły powietrzne Luftwaffe nie zdołały pokonać odpowiednika w postaci brytyjskiego Royal Air Force (RAF) wspieranego przez pilotów z sojuszniczych państw (tzw. aliantów). W konsekwencji przegrana bitwa zastopowała niemiecką ekspansję w Europie Zachodniej.

Pierwszy etap II wojny światowej zaowocował zajęciem przez Niemców niemal połowy Europy. Na okupowanych terytoriach zainstalowano niemiecką administrację, a w niektórych państwach zezwolono na utworzenie kolaborujących rządów. W tym czasie na emigracji, najpierw we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii, powstawały emigracyjne gabinety podbitych przez III Rzeszę państw, w tym Czechosłowacji, Polski, Norwegii, Holandii, Belgii, Francji. Na podbitych ziemiach Niemcy stworzyli system masowej eksterminacji, przede wszystkim ludności żydowskiej. Zagłada narodu żydowskiego nazywana Holocaustem mogła przynieść nawet 6 mln ofiar.

Korzystając ze sprzyjających okoliczności ekspansję terytorialną zaczęły również faszystowskie Włochy, które w październiku 1940 roku zaatakowały Grecję i Albanię. Wobec trudności sojusznika w kwietniu 1941 roku ofensywę wsparły Niemcy, zajmując po krótkiej kampanii Jugosławię i Grecję. Od czerwca 1940 roku obie strony konfliktu (Państwa Osi Berlin-Rzym-Tokio oraz alianci) toczyły zacięte walki w Afryce Północnej. Do połowy 1942 roku przewagę zdobyły siły aliantów, zajmując m.in. ważne miasto Tobruk. W listopadzie 1942 roku na północnoafrykańskich plażach wysadzono aliancki desant wspierany przez wojska amerykańskie. Ostatecznie w maju 1943 roku siły niemiecko-włoskie na froncie afrykańskim zostały zmuszone do kapitulacji.

Zwycięstwo aliantów

Zaangażowanie na wielu frontach pokrzyżowało plany hitlerowskich Niemiec, które w czerwcu 1941 roku zaatakowały dotychczasowego sojusznika Związek Radziecki. Wyniszczająca kampania zakończyła się dopiero w maju 1945 roku zdobyciem przez sowiecką Armię Czerwoną Berlina. Po początkowych sukcesach siły niemieckie najpierw utknęły w rejonie Moskwy w grudniu 1941 roku, a następnie przegrały niezwykle kosztowne bitwy pod Stalingradem (przełom 1942 i 1943 roku) i pod Kurskiem (lipiec 1943 roku). W 1944 roku wojska sowieckie przeszły do ofensywy, przesuwając się na zachód i wyzwalając kolejne okupowane przez Niemców terytoria. Na przełomie 1944 i 1945 roku wyzwolona została Polska, a w maju 1945 roku siły Armii Czerwonej dotarły do Berlina i zdobyły stolicę III Rzeszy.

W trakcie trwania kampanii radzieckiej w grudniu 1941 roku Japonia zaatakowała amerykańską bazę morską w Pearl Harbor, otwierając tym samym kampanię na Pacyfiku. Po początkowych sukcesach sił japońskich Amerykanie przeszli do zmasowanej ofensywy, której zwieńczeniem było zrzucenie dwóch bomb atomowych na japońskie miasta Hiroszima i Nagasaki w sierpniu 1945 roku. Skłoniło do Japonię do kapitulacji podpisanej 2 września 1945 roku.

Po agresji japońskiej Amerykanie weszli w skład sił alianckich, wspierając je w ofensywie na froncie afrykańskim, następnie w kampanii przeciwko faszystowskim Włochom (od lipca 1943 roku) i wreszcie w otwarciu tzw. drugiego frontu. W czerwcu 1944 roku siły alianckie dokonały udanego desantu na francuskich plażach Normandii, rozpoczynając ofensywę od strony zachodniej na kierunku niemieckim. III Rzesza była w tym czasie zmuszona do walki na trzech frontach – zachodnim (Francja i kraje Beneluksu), południowym (Włochy) i wschodnim (Związek Radziecki, Polska, Bułgaria, Rumunia, Węgry). W konsekwencji do maja 1945 roku alianci wyzwolili niemal całą Europę, co doprowadziło do samobójczej śmierci Adolfa Hitlera 30 kwietnia 1945 roku i kapitulacji sił niemieckich w Europie w dniach 8-9 maja 1945 roku.

Powojenny ład został ustalony na mocy decyzji podejmowanych przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii, USA oraz ZSRR (tzw. Wielkiej Trójki). W konsekwencji Europa została podzielona na strefy wpływów. W środkowej i wschodniej części dominował Związek Radziecki, który podporządkował sobie większość państwa regionu. W Europie Zachodniej tworzono tymczasem demokratyczne państwa odbudowujące się po zniszczeniach wojennych. Niemcy zostały wkrótce podzielone na dwie niezależne części, których granice wyznaczały przebieg symbolicznej Żelaznej Kurtyny – linii rozdzielającej świat zachodniej demokracji od sowieckiego komunizmu.

W tym szczególnym dniu uczniowie naszej szkoły, tradycyjnie, jak co roku, oddali cześć bohaterom II wojny światowej. Obchody kolejnej rocznicy odbyły się pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.