Erasmus+ 2021 – SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres 01.01.2022. – 30.06.2022.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
za okres 01.01.2022. – 30.06.2022.

PROTOKÓŁ Z REALIZACJI PROJEKTU
„Europejska Praktyka krokiem do Sukcesu”

w ramach środków z programu Erasmus +, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się  i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, realizowanego w: Lanskroun (Republika Czeska) i Malmo (Szwecja) – w branży turystycznej na kierunkach: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz branży fryzjerskiej na kierunkach: fryzjer i technik usług fryzjerskich , przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełny raport-pobierz.

 Projekt Lanskroun (Czechy), wycieczki do Pragi.

Danii / Kopenhagi

Bookmark the permalink.

Comments are closed.