X POWIATOWY KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 28 marca 2019 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie odbył się finał X Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości pod hasłem przewodnim „Ubezpieczenia”.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej, wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, mechanizmie finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, instytucjach i systemach ubezpieczeń społecznych, mechanizmie funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, a także  rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz ich aktywne  poruszanie się na rynku ubezpieczeń.

Konkurs składał się z dwóch części:
Część I- test wyboru.
Część II- finał ustny.

Naszą Szkołę reprezentowały uczennice z klasy IAT i IBT:

1. Bajrakowska Aleksandra
2. Maciak Weronika
3. Sagan Wiktoria
4. Szewczyk Oliwia

Uczniowie  rozwiązywali test złożony z 40 pytań z zakresu ubezpieczeń.

Do finału konkursu zakwalifikowały się aż trzy uczennice z naszej szkoły.
Dziesięciu najlepszych uczniów wzięło udział w finale ustnym, w którym uczniowie losowali zestaw pytań i odpowiadali przed komisją konkursową oraz publicznością.

Uczestnicy konkursu wysłuchali również wykładów Przedstawiciela Banku Spółdzielczego
w Dzierżoniowie Pana Roberta Budziszewskiego i Kierownika Inspektoratu ZUS Pana Adam Nowaka.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z ZS Nr 3 w Dzierżoniowie (I i II miejsce)
i ZS Nr 1 w Dzierżoniowie (III miejsce).

    Opiekun Małgorzata  Legan

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.