WARSZATY DLA ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

W dniu 30 marca 2017 roku i 25 kwietnia 2017 roku uczennice klasy IAT: Ewelina Bednarczyk, Alicja Bogdaszewska, Nikola Duź, Joanna Madej, Martyna Tejman i Iwona Wójcik wzięły udział w warsztatach szkoleniowych dla zespołów projektowych zorganizowanych w ramach I Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej w Centrum Aktywności Społecznej w Dzierżoniowie.

Celem zajęć było przede wszystkim przekazywanie wiedzy ekonomicznej, poszerzenie kompetencji, wskazywanie ścieżek rozwoju w biznesie, oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów z obszarów przedsiębiorczości, innowacyjności i inicjatyw społecznych.

Zajęcia prowadził dr Jarosław Szandurski z Społecznej Akademii Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy oraz przedstawiciele BZ WBK w Dzierżoniowie. Głównym tematem spotkania było między innymi omówienie elementów biznes planu. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.