Ubezpieczenie NNW – rok szkolny 2018/19

 

Szanowni Rodzice,

w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez firmę AXA Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu I ze składką roczną 32zł.

Zakres ochrony obowiązuje 24h/dobę na całym świecie :

-Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (16 000zł)
-Śmierć w następstwie NNW w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (12 000zł)
-Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW (120 zł – 1%)
-Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW (maksymalnie do 180 dni, płatne od
pierwszego dnia pobytu) (20zł/dzień)
-Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w
przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni) (200 zł)
-Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w następstwie NW (1200 zł)
-Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW w tym odbudowa zębów stałych (1200 zł)
-Zdiagnozowanie poważnego zachorowania (1000 zł)
-Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW (2000 zł)
-Wyczynowe uprawianie sportu (w życiu prywatnym jak również w klubie sportowym itp.)

Jak zgłosić szkodę:

Na stronie www.axa.pl zakładka zgłoś zdarzenie -> ubezpieczenie NNW -> NNW szkolne
W opcji online nie wymagany jest wniosek o wypłatę świadczenia a jedynie potwierdzenie
ubezpieczenia ze szkoły (polisy rozpoczynające się od numeru 922)

lub

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

1. Przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl
2. Przesłać drogą listowną na adres : AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia dostępny w sekretariacie lub w załączniku
2.kserokopia dokumentacji medycznej
3.kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ubezpieczonego( w przypadku gdy
ubezpieczony pełnoletni)
4.kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość opiekuna ustawowego-rodzica (w przypadku
gdy ubezpieczony nieletni)
5.oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową
poszkodowanego (polisy rozpoczynające się od numeru 922)

Kontakt:

Opiekun Szkoły:

Damian Bielak dbielak@bezpieczny.pl
AXA Bezpieczny.pl
58 718 92 53 (pn – pt 8:00 – 16:00)

Infolinia Axa:
22 555 00 00 (pn – pt 8:00 – 19:00)

Załaczniki:

32 ZL SZKOLA
nnw-szkolne-wariant1
Wniosek o odszkodowanie
tabela_uszczerbkow_NNW_2018_AXA
warunki_ubezpieczenia 2018

Bookmark the permalink.

Comments are closed.