OGŁOSZENIE-wyniki na art. spożywcze 2020 r.

OGŁOSZENIE 
o wyniku zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie przetargowe na dostawę artykułów spożywczych  dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Nr 2  ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie. Do upływu terminu składania ofert tj. do  dnia 10 grudnia 2019r. do godz. 9.00 wpłynęło 3 oferty na 3 części zamówienia.

 

rozstrzygniecie przetargu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.