OGŁOSZENIE-wynik na art. spożywcze 2018 r.

OGŁOSZENIE

o wyniku zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie przetargowe na dostawę artykułów spożywczych  dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Nr 2  ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie.

Do upływu terminu składania ofert tj. do  dnia 7 grudnia 2017r. do godz. 9.00 wpłynęły 4 oferty na 5 części zamówienia.

Część IMleko i produkty mleczne, jaja.

                Wpłynęła jedna ważna oferta

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto w zł.

Liczba punktów wg. kryterium CENA

RAZEM Suma ilość punktów
3 PPHU „LACTIS” Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna
ul. Wyspiańskiego 40
57-300 Kłodzko
24 582,60 100 100

 

Wybrano ofertę złożoną przez  PPHU „LACTIS”   Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna Wyspiańskiego 40, 57-300 Kłodzko. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz cena oferty mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu.

Część IIPieczywo

                  Wpłynęła  jedna ważna oferta

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto
w zł.
Liczba punktów wg. kryterium CENA RAZEM
Suma ilość
punktów
1 „PIEKARNIA WŁODEK”  Włodek Henryk Uciechów,
ul. Piastowska 29
8980,30 100 100

 

Wybrano ofertę złożoną przez „PIEKARNIA WŁODEK”  Włodek Henryk Uciechów, Piastowska 29. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu.

 

Część III –  Mrożonki rybne i warzywne

                    Wpłynęły dwie ważne oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma)
i adres dostawcy
Cena brutto 
w zł.

Liczba punktów wg. kryterium CENA

RAZEM Suma ilość punktów
3 PPHU „LACTIS” Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna 
ul. Wyspiańskiego 40
57-300 Kłodzko
20 212,40 84 84
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jaworski Stanisław
ul. Storczykowa 11
58-200 Dzierżoniów
17 065,00 100 100

 

Wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Jaworski Storczykowa 11 58-200 Dzierżoniów.
Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz jest korzystniejsza pod względem ceny.

 

Część IV –  Produkty spożywcze

                    Wpłynęły dwie ważne  oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto
w zł.
Liczba punktów wg. kryterium CENA

RAZEM
Suma ilość punktów

2 PP-H „POLARIS”
ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz
40 415,50 99 99
3 PPHU „LACTIS” Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna
ul. Wyspiańskiego 40
57-300 Kłodzko
40 155,35 100 100

Wybrano ofertę złożona przez PPHU „LACTIS”  Andreasik, Lis, Zieliński    Spółka Jawna Wyspiańskiego 40 57-300 Kłodzko.  Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz jest korzystniejsza pod względem ceny.

 

Część VMięso i wyroby wędliniarskie

Wpłynęły dwie ważne oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto w zł. Liczba punktów wg. kryterium CENA

RAZEM Suma ilość punktów

3 PPHU „LACTIS”  Andreasik, Lis, ZielińskiSpółka Jawna 
ul. Wyspiańskiego 40
57-300 Kłodzko
43 431,51 98 98
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jaworski Stanisław
ul. Storczykowa 11
58-200 Dzierżoniów
40 518,50 100 100

Wybrano ofertę złożoną przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Jaworski Storczykowa 11 58-200 Dzierżoniów. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz jest korzystniejsza pod względem ceny.

Zamawiający informuje, że umowy  w sprawie zamówienia publicznego mogą zastać zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  albo 10 dni , jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Na podstawie art. 27 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.)  Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.