OGŁOSZENIE-wynik na art. spożywcze 2017 r.

 OGŁOSZENIE

o wyniku zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

     Postępowanie przetargowe na dostawę artykułów spożywczych  dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Nr 2  ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie.
Do upływu terminu składania ofert tj. do  dnia 6 grudnia 2016r. do godz. 9.00 wpłynęły 3 oferty na 5 części zamówienia.

Część IMleko i produkty mleczne, jaja.

Wpłynęła jedna ważna oferta

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto 
w zł.
Liczba punktów wg. kryterium CENA RAZEM Suma ilość punktów
2 PPHU „LACTIS”  Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna
ul. Wyspiańskiego 40
57-300 Kłodzko
21 218,40 100 100

Wybrano ofertę złożoną przez  PPHU „LACTIS”   Andreasik, Lis, Zieliński    Spółka Jawna Wyspiańskiego 40, 57-300 Kłodzko. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz cena oferty mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu.

Część IIPieczywo

Wpłynęła  jedna ważna oferta

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto w zł. Liczba punktów wg. kryterium CENA RAZEM Suma ilość punktów
1 „PIEKARNIA WŁODEK” Włodek Henryk Uciechów,
ul. Piastowska 29
8070,20 100 100

Wybrano ofertę złożoną przez „PIEKARNIA WŁODEK”  Włodek Henryk Uciechów, Piastowska 29. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu.

Część III –  Mrożonki rybne i warzywne

Wpłynęły dwie ważne oferty.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto w zł. Liczba punktów wg. kryterium CENA RAZEM Suma ilość punktów
2 PPHU „LACTIS” Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna
ul. Wyspiańskiego 40
57-300 Kłodzko
18 053,00 100 100
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jaworski Stanisław
ul. Storczykowa 11
58-200 Dzierżoniów
21 603,50 84 84

Wybrano ofertę złożona przez PPHU „LACTIS”  Andreasik, Lis, Zieliński    Spółka Jawna

  1. Wyspiańskiego 40 57-300 Kłodzko. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz jest korzystniejsza pod względem ceny.

Część IV –  Produkty spożywcze

Wpłynęła  jedna ważna  oferta.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto

w zł.

Liczba punktów wg. kryterium CENA RAZEM

Suma ilość

punktów

2 PPHU „LACTIS”                                                                           Andreasik, Lis, Zieliński                                                                         Spółka Jawna

ul. Wyspiańskiego 40

57-300 Kłodzko

43 008,70 100 100

Wybrano ofertę złożona przez PPHU „LACTIS”  Andreasik, Lis, Zieliński    Spółka Jawna Wyspiańskiego 40 57-300 Kłodzko.  Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz cena oferty mieści się w kwocie ustalonej dla tej części przetargu.

Część VMięso i wyroby wędliniarskie

Wpłynęły dwie ważne oferty.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres dostawcy Cena brutto 
w zł.
Liczba punktów wg. kryterium CENA RAZEM Suma ilość punktów
2 PPHU „LACTIS” Andreasik, Lis, Zieliński Spółka Jawna
ul. Wyspiańskiego 40
57-300 Kłodzko
41 063,00 100 100
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jaworski Stanisław
ul. Storczykowa 11
58-200 Dzierżoniów
41 157,00 99,80 99,80

 

Wybrano ofertę złożona przez PPHU „LACTIS”  Andreasik, Lis, Zieliński    Spółka Jawna Wyspiańskiego 40 57-300 Kłodzko.  Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz jest korzystniejsza pod względem ceny.

Zamawiający informuje, że umowy  w sprawie zamówienia publicznego mogą zastać zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  albo 10 dni , jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Na podstawie art. 27 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.)  Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.