NASZA STYPENDYSTKA

Stare przysłowie mówi: ,, Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz”.  Jesteśmy bardzo dumni, oto bowiem nasza uczennica Paulina Tabor otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy Paulinie . Mamy nadzieję, że stanie się ona wzorem godnym naśladowania dla pozostałych uczniów naszej szkoły i już wkrótce kolejni uczniowie zostaną stypendystami Prezesa Rady Ministrów. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.