Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego

Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany jest w terminie od 1.01.2024 do 30.06.2026r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet: 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.03 Transformacja w edukacji. 

Wartość całkowita projektu: 22 880 000,40 PLN 

Wartość dofinansowania: 17 878 448,40 PLN 

Partnerstwo projektowe utworzyło 6 podmiotów – 3 publiczne: Powiaty Dzierżoniowski, Kłodzki, Świdnicki i 3 niepubliczne: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy, Human Partner Sp. z o. o. na rzecz uczniów i nauczycieli z następujących szkół: – pow. dzierżoniowski: Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie, Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie – pow. kłodzki: Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, Noworudzka Szkoła Techniczna- pow. świdnicki: Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie, Zespół Szkół w Strzegomiu, Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, Zespół Szkół Ekonomicznych Im. Wincentego Stysia w Świdnicy, Zespół Szkół Budowlano Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy. 

Główne cele projektu to:  kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów szkół kształcenia zawodowego z obszarów górniczych na Dolnym Śląsku w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 i kierunków działań w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej m.in. w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji, w tym wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK i AI oraz w zakresie edukacji włączającej. 

Działania projektowe: staże dla uczniów, kursy, szkolenia i inne formy wsparcia dla uczniów przygotowujące ich do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacji i rozwijające kompetencje kluczowe, rozwój współpracy z uczelniami wyższymi, udział w edukacyjnych projektach regionalnych i ogólnopolskich, doradztwo edukacyjno – zawodowe prowadzone we współpracy z pracodawcami, rozwijanie cyfrowych umiejętności w oparciu o DigComp 2.1, wykorzystanie immersyjnej technologii VR w praktycznym kształceniu zawodowym, rozwój kompetencji zielonych w oparciu o GreenComp, zajęcia zakresu rezyliencji, komunikacji społecznej i wewnętrznej w tym radzenie sobie ze stresem, trening umiejętności społecznych, walka ze stereotypizacją płciową, wsparcie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej, dostosowanie szkół do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, zakup wyposażenia TIK, STEAM.  

Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego

Projekt pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” realizowany jest w terminie od 1.01.2024 do 30.06.2026r. ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Priorytet: 9. Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.09.03 Transformacja w edukacji.  Wartość całkowita projektu: 22 880 000,40 PLN  Wartość dofinansowania: 17 878 448,40 PLN  Partnerstwo projektowe utworzyło 6 podmiotów – 3 … Czytaj więcej

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego

Zaczynamy od powtórek z mitologii na wesoło. Wykorzystujemy formy teatralne i narzędzia dziennikarskie. Dziś ploteczki o bogach greckich na Olimpie przy nektarze i ambrozji! Spotkania prowadzone przez Patrycję Pelczar w ramach jednego z projektów unijnych pt. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego”.

Kwiecień 2024

kwiecieńHARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE
Nazwa projektu:Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego
Nr projektuFEDS.09.03-IZ.00-0006/23
Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie
Adres miejsca realizacji wsparcia:  ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów
Lp.Data realizacji wsparciaGodziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….) Rodzaj/nazwa wsparciaNr saliImię i nazwisko prowadzącego
103.04.20248:00-8:45Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
210.04.20248.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
317.04.20248.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
413.04.20248.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
520.04.20249:00-11:25Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
624.04.20248.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
703.04.202415:05-16:40Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.22Marta Pajchrowska-Burek
805.04.202414:00-18:05Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.hotel GdyniaMarta Pajchrowska-Burek
906.04.20249:00-13:15Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.hotel GdyniaMarta Pajchrowska-Burek
1010.04.202415:05-16:40Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.22Marta Pajchrowska-Burek
1108.04.20248.00-8:45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek
1215.04.20248.00-8:45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek
1322.04.20248.00-8:45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek
1420.04.202411:30-13:55Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek
1508.04.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
1615.04.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
1722.04.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
1826.04.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
1905.04.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 1 DZ22Marta Pajchrowska-Burek
2012.04.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 1 DZ22Marta Pajchrowska-Burek
2119.04.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 1 DZ22Marta Pajchrowska-Burek
2226.04.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 1 DZ22Marta Pajchrowska-Burek
2309.04.20248.00-8.45Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiegobibliotekaAgata Artymiak-Jezik
2413.04.202409.45-14.40Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiegobibliotekaAgata Artymiak-Jezik
2516.04.20248.00-8.45Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiegobibliotekaAgata Artymiak-Jezik
2623.04.20248.00-8.45Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiegobibliotekaAgata Artymiak-Jezik
2730.04.20248.00-8.45Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiegobibliotekaAgata Artymiak-Jezik
2804.04.202414:15-17:30Zajęcia specjalistyczne z gotowania4Eugenia Syjud
2911.04.202414:15-17:30Zajęcia specjalistyczne z gotowania4Eugenia Syjud
3018.04.202414:15-17:30Zajęcia specjalistyczne z gotowania4Eugenia Syjud
3125.04.202414:15-17:30Zajęcia specjalistyczne z gotowania4Eugenia Syjud
3203.04.202408.00-09.30Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3305.04.202418:10-20:35Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegohotel GdyniaKatarzyna Lewandowska
3406.04.202414:00-17:15Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegohotel GdyniaKatarzyna Lewandowska
3506.04.202419:00-20:35Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegohotel GdyniaKatarzyna Lewandowska
3608.04.20247:00-7:45Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegohotel GdyniaKatarzyna Lewandowska
3708.04.202415:00-17:25Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegohotel GdyniaKatarzyna Lewandowska
3810.04.202408.00-09.30Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3915.04.202414.15-15.00Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3617.04.202408.00-09.30Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3718.04.202408.00-08.45Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3824.04.202408.00-09.30Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3925.04.202408.00-08.45Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
4009.04.202414:15-17:30zajęcia z gotowania internatMagdalena Kapuścińska-Janek
4110.04.202414:15-17:30zajęcia z gotowania internatMagdalena Kapuścińska-Janek
4216.04.202414:15-17:30zajęcia z gotowania internatMagdalena Kapuścińska-Janek
4317.04.202414:15-17:30zajęcia z gotowania internatMagdalena Kapuścińska-Janek
4423.04.202414:15-17:30zajęcia z gotowania internatMagdalena Kapuścińska-Janek
4509.04.202415:55-17:30wykorzystanie ziół w codziennej diecie dla zdrowia i urody32Kinga Winnicka
4616.04.2024
23.04.2024
15:55-17:30
15:55-17:30
wykorzystanie ziół w codziennej diecie dla zdrowia i urody32Kinga Winnicka
4720.04.2024
23.04.2024
12:00-18:30wykorzystanie ziół w codziennej diecie dla zdrowia i urody32Kinga Winnicka
4827.04.20248:00-14:30wykorzystanie ziół w codziennej diecie dla zdrowia i urody32Kinga Winnicka
4904.04.20248.00 – 9.35Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaTeresa Różańska
5011.04.20248.00 – 9.35Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaTeresa Różańska
5118.04.20248.00 – 9.35Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaTeresa Różańska
5225.05.20248.00 – 9.35 Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaTeresa Różańska
5312.04.202415.05-17.30Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego27Patrycja Pelczar
5419.04.202415.05-17.30Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego27Patrycja Pelczar
55 26.04.202415.05-17.30Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego28Patrycja Pelczar
5608.04.202413:25-16:40Zajęcia z gotowania – thermomixkawiarniaJadwiga Umińska
5715.04.202413:25-16:40Zajęcia z gotowania – thermomixkawiarniaJadwiga Umińska
5822.04.202413:25-16:40Zajęcia z gotowania – thermomixkawiarniaJadwiga Umińska
5929.04.202413:25-16:40Zajęcia z gotowania – thermomixkawiarniaJadwiga Umińska
6013.04.20248.00-14.30Kosmetologia1Halina Haczkowska
6127.04.20248.00-14.30kosmetologia1Halina Haczkowska
6203.04.202414:15-15:50zajęcia z dekorowania22Małgorzata Dobrowolska
6310.04.202414:15-15:50zajęcia z dekorowania22Małgorzata Dobrowolska
6417.04.202414:15-15:50zajęcia z dekorowania22Małgorzata Dobrowolska
6520.04.202409:00-13:05zajęcia z dekorowania23Małgorzata Dobrowolska
6624.04.202414:15-15:50zajęcia z dekorowania22Małgorzata Dobrowolska
6704.04.202415.05-17.30dietetyka20Katarzyna Złotnicka
6827.04.20248.00-14.30dietetyka4Katarzyna Złotnicka
6913.04.202410.00-14.05Zajęcia przygotowujące do matury z języka  niemieckiego12Alicja Dobosz-Drożdż
7020.04.202410.00-14.05Zajęcia przygotowujące do matury z języka niemieckiego12Alicja Dobosz-Drożdż
7103.04.202413.25-14.10doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7205.04.20248.0-8.45doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7308.04.202414.10-15.50doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7410.04.202412.35-14.15doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7512.04.202413.25-14.10doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7613.04.202410.00-13.10doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7715.04.202414.15-15.50doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7817.04.202413.25-15.05doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7919.04.20248.00-8.45doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
8027.04.202410.00-13.10doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
8106.04.20248:00-14:30fryzjerstwo awangardowe18Roksana Świtalska
8215.04.202415:05-19:05fryzjerstwo awangardowe18Roksana Świtalska
8322.04.202415:05-19:05fryzjerstwo awangardowe18Roksana Świtalska
8405.04.20248.00 – 9.35warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8512.04.20248.00 – 9.35warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8613.04.20249:00-14:00warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8719.04.20248.00 – 9.35warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8826.04.20248.00 – 9.35warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8927.04.20249:00-14:00warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
9005.04.20247:00-7:45zajęcia przyrodnicze1Halina Haczkowska
9104.04.202416:00-17:35zajęcia przyrodnicze1Halina Haczkowska
9112.04.20247:00-7:45zajęcia przyrodnicze1Halina Haczkowska
9219.04.20247:00-7:45zajęcia przyrodnicze1Halina Haczkowska
9311.04.202416:00-17:35zajęcia przyrodnicze1Halina Haczkowska
9413.04.202416:00-17:35zajęcia przyrodnicze1Halina Haczkowska
9518.04.202416:00-17:35zajęcia przyrodnicze1Halina Haczkowska
9625.04.202416:00-17:35zajęcia przyrodnicze1Halina Haczkowska
9326.04.20247:00-7:45zajęcia przyrodnicze1Halina Haczkowska
94zajęcia przyrodniczeAndrzej Myślicki
9511.04.202416:00-17:35zajęcia przyrodnicze32Kinga Winnicka
9613.04.202414:30-17:00zajęcia przyrodnicze32Kinga Winnicka
9718.04.202416:00-17:35zajęcia przyrodnicze32Kinga Winnicka
9825.04.202416:00-17:35zajęcia przyrodnicze32Kinga Winnicka
Lp.Data realizacji wsparciaGodziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….)Rodzaj/nazwa wsparciaNr saliImię i nazwisko prowadzącego
Data realizacji wsparciaGodziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….)Rodzaj/nazwa wsparciaNr saliImię i nazwisko prowadzącego
123.02.202415:00-16.35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego27Patrycja Pelczar
214.02.2024 8.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
321.02.2024 8.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
428.02.2024 8.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
517.02.20249:00-15:40Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.22Marta Pajchrowska-Burek
624.02.20249:00-15:40Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.22Marta Pajchrowska-Burek
716.02.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
819.02.2024 8.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
919.02.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek
1023.02.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
1126.02.2024 8.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
1226.02.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek

MARZEC 2024

Lp.Data realizacji wsparciaGodziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….)Rodzaj/nazwa wsparciaNr saliImię i nazwisko prowadzącego
106.03.20248:00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
213.03.20248.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
320.03.20248.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
427.03.20248.00-9:35Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego22Marta Pajchrowska-Burek
502.03.20249:00-14:40Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.22Marta Pajchrowska-Burek
609.03.20249:00-14:40Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.22Marta Pajchrowska-Burek
715.03.2024
16.03.2024
17:30-20:45
8:00-10:25
Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.22Marta Pajchrowska-Burek
823.03.20249:00-14:40Zajęcia w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”.22Marta Pajchrowska-Burek
904.03.20248.00-8:45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 1 DZ22Marta Pajchrowska-Burek
1011.03.20248.00-8:45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 1 DZ22Marta Pajchrowska-Burek
1118.03.20248.00-8:45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 1 DZ22Marta Pajchrowska-Burek
1225.03.20248.00-8:45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 1 DZ22Marta Pajchrowska-Burek
1304.03.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek
1411.03.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek
1518.03.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek
1625.03.202414:15-15.45Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 222Marta Pajchrowska-Burek
1701.03.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
1808.03.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
1915.03.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
2022.03.20248.00-9:35Zajęcia z programowania i robotyki, grupa 322Marta Pajchrowska-Burek
2105.03.20248.00-8:45Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego19Agata Artymiak-Jezik
2209.03.20249:45-14:40Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego19Agata Artymiak-Jezik
2312.03.20248.00-8:45Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego19Agata Artymiak-Jezik
2419.03.20248.00-8:45Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego19Agata Artymiak-Jezik
2526.03.20248.00-8:45Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego19Agata Artymiak-Jezik
2607.03.202414:15-17:30Zajęcia specjalistyczne gotowania4Eugenia Syjud
2714.03.202414:15-17:30Zajęcia specjalistyczne gotowania4Eugenia Syjud
2821.03.202414:15-17:30Zajęcia specjalistyczne gotowania4Eugenia Syjud
2904.03.20248.00 – 8.45Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3004.03.20249.45 – 11.25Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3111.03.20248.00 – 8.45Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3211.03.20249.45 – 11.25Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3318.03.20248.00 – 8.45Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3418.03.20249.45 – 11.25Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3525.03.20248.00 – 8.45Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3625.03.20249.45 – 11.25Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaKatarzyna Lewandowska
3706.03.202414:15-17:30zajęcia z gotowaniainternatMagdalena Kapuścińska-Janek
3812.03.202414:15-17:30zajęcia z gotowaniainternatMagdalena Kapuścińska-Janek
3926.03.202414:15-17:30zajęcia z gotowaniainternatMagdalena Kapuścińska-Janek
4019.03.202414:15-17:30zajęcia z gotowaniainternatMagdalena Kapuścińska-Janek
4106.03.20248:00-9:35wykorzystanie ziół w codziennej diecie dla zdrowia i urody32Kinga Winnicka
4214.03.202415:50-17:25wykorzystanie ziół w codziennej diecie dla zdrowia i urody32Kinga Winnicka
4323.03.20248:00-14:20wykorzystanie ziół w codziennej diecie dla zdrowia i urody32Kinga Winnicka
4427.03.20248:00-9:35wykorzystanie ziół w codziennej diecie dla zdrowia i urody32Kinga Winnicka
4505.03.20248:00-9:35Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaTeresa Różańska
4612.03.20248:00-9:35Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaTeresa Różańska
4719.03.20248:00-9:35Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaTeresa Różańska
4826.03.20248:00-9:35Zajęcia z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznegoGabinet pedagogaTeresa Różańska
4901.03.202415:00-16:45Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego27Patrycja Pelczar
5008.03.202415:00-16:45Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego27Patrycja Pelczar
5121.03.202415:00-16:45Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego27Patrycja Pelczar
5222.03.202415:00-16:45Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego27Patrycja Pelczar
5304.03.202414:15-16:45Zajęcia z gotowania – thermomixkawiarniaJadwiga Umińska
5411.03.202414:15-16:45Zajęcia z gotowania – thermomixkawiarniaJadwiga Umińska
5518.03.202414:15-16:45Zajęcia z gotowania – thermomixkawiarniaJadwiga Umińska
5625.03.20247:15-9:40Zajęcia z gotowania – thermomixkawiarniaJadwiga Umińska
5725.03.202414:15-15:50Zajęcia z gotowania – thermomixkawiarniaJadwiga Umińska
5816.03.20248:00-14:30kosmetologia1Halina Haczkowska
5909.03.20249:00-12:15zajęcia z dekorowania22Małgorzata Dobrowolska
6020.03.202414:15-16:40zajęcia z dekorowania22Małgorzata Dobrowolska
6123.03.202414:15-16:40zajęcia z dekorowania22Małgorzata Dobrowolska
6209.03.20249:00-14:45dietetyka20Katarzyna Złotnicka
6302.03.202410.00-14.05Zajęcia przygotowujące do matury z języka  niemieckiego12Alicja Dobosz-Drożdż
6416.03.202410.00-14:05Zajęcia przygotowujące do matury z języka niemieckiego12Alicja Dobosz-Drożdż
6504.03.202414:15-15:45doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
6608.03.202413.25-14.10doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
6709.03.202410.00-13.15doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
6815.03.202413.25-14.10doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
6916.03.202410.00-13.15doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7018.03.202414:15-15:45doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7125.03.202415:00-15:45doradztwo edukacyjno-zawodowe32bArtur Duda
7204.03.202415.05-19.05fryzjerstwo awangardowe18Roksana Świtalska
7311.03.202415.05-19.05fryzjerstwo awangardowe18Roksana Świtalska
7418.03.202415.05-19.05fryzjerstwo awangardowe18Roksana Świtalska
7525.03.202315.05-19.05fryzjerstwo awangardowe18Roksana Świtalska
7601.03.20248.00-9:35warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
7702.03.20248.50-10.30warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
7805.03.202415.05-16.40warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
7908.03.20248.00-9:35warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8009.03.20249.00-14.00warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8112.03.202415.05-16.40warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8215.03.20248.00-9:35warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8316.03.20249.00-14.00warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
8426.03.202415.05-16.40warsztaty biznesowe9Bernadetta Szczypka
Bookmark the permalink.

Comments are closed.