NOWOŚĆ !!! LICEUM DLA DOROSŁYCH W TRYBIE ZAOCZNYM W ROKU SZKOLNYM 2015/16

Liceum dla dorosłych w trybie zaocznym 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO W DZIERŻONIOWIE ZAPRASZA:

do Liceum Ogólnokształcącego wszystkie osoby dorosłe, które:

  • są absolwentami ZSZ-(przyjmowani do klasy drugiej)
  • ukończyły 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę,
  • z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole dziennej,
  • nie mają środków na finansowanie nauki,
  • w szybki i skuteczny sposób muszą zdobyć wykształcenie średnie i zdać maturę,
  • mają kilkuletnią przerwę  w nauce i oczekują pomocy dydaktycznej oraz systematycznie wysyłanych materiałów z każdych zajęć.

Liceum dla dorosłych w trybie zaocznym 
Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele co dwa tygodnie. W ramach każdego przedmiotu uczeń zdobywa oceny cząstkowe oraz zdaje wewnętrzny egzamin końcowy. Egzaminy te są bezpłatne. Uczeń podchodzi do Matury na zasadach ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Matura jest nieodpłatna i odbywa się w murach budynku szkolnego. 
Posiadamy dobrze przeszkoloną kadrę nauczycielską przygotowaną do pracy z dorosłymi.

KONTAKT:

Zespół Szkół Nr 2

58-200 Dzierżoniów
ul. Piłsudskiego 24 
TEL. (74) 831-52-60
FAX. (74) 831-52-60
e-mail. szkola@zsz.dzierzoniow.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH:

*na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej, absolwenci ZSZ (przyjmowani do klasy drugiej) 

*Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej

*realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauka trwa 3 lata (6 semestrów), po ukończeniu otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego

*zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

TO CO CI SIĘ NALEŻY DOSTAJESZ ZA DARMO !!!

zaświadczenia do  ZUS, KRUS, legitymacja szkolna i indeks, materiały z zajęć przez Internet, możliwość uczestniczenia w Kwalifikacyjny Kursach Zawodowych:

  • Sporządzanie  potraw i napojów,
  • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa (ukończenia gimnazjum, ZSZ lub 8- letniej szkoły podstawowej);
  • 3 zdjęcia;
Bookmark the permalink.

Comments are closed.