Konferencja dla doradców zawodowych.

22 października braliśmy udział w konferencji doradców zawodowych powiatu dzierżoniowskiego ZSZ Nr 2 we współpracy  współpracy z MCK Dzierżoniów.

Celem konferencji było zwiększenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, wskazanie instytucji wspierających doradców zawodowych, promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów, wymiana doświadczeń  i prezentacja dobrych praktyk w pracy z uczniami.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.