Kierunki kształcenia 2019/20

 

Branżowa Szkoła I stopnia 

  • kucharz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • fryzjer
  • sprzedawca
  • wielozawodowa

Technikum

  • technik hotelarstwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych (z elementami dietetyki)
  • technik usług fryzjerskich (z elementami kosmetologii I wizażu)

Szkoła Policealna

  • technik BHP

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaocznie)

  • klasa I lub II
Bookmark the permalink.

Comments are closed.