JUBILEUSZ 60 – LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

15 listopada obchodziliśmy Jubileusz 60 – lecia Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Wśród licznie zaproszonych gości pojawili się :

Radny Sejmiku Dolnośląskiego  – Pan Stanisław Jurcewicz

Starosta Dzierżoniowski – Pan Grzegorz Kosowski

Dyrektor Wydziału Edukacji – Pani Alicja Hromada

Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa – Dorota Pieszczuch

Wójt Gminy Dzierżoniów – Pan Marek Chmielewski

Kierownik Oświaty Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów – Adam Wolniak

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie – pani Elżbieta Nowakowska – Akkermans

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie  – Pan Krzysztof Urbański

I Podczaszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie  – Pan Zbigniew Potok

Komendant  Środowiskowego Hufca Pracy – Pani Jadwiga Hajduk – Stodolica

Przedstawiciele partnerskiej Szkoły w Lanskroum – Pan Milan Ledl i Josef Nemec

Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Michała Dworczyka – Pani Irena Bukalska

Słowa naszego patrona : ,, Przeszłość zachowana w pamięci , staje się częścią teraźniejszości ” towarzyszyły nam w trakcie całego Jubileuszu.

Uroczystość składała się z 4 części. Jubileusz rozpoczął się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi naszej szkoły, którą ufundowała Rada Rodziców. Profesor Tadeusz Kotarbiński był m. inn.  wybitnym filozofem, etykiem, logikiem, nauczycielem, działaczem społecznym , który za swoją wieloletnią pracę dydaktyczną, wychowawczą i społeczną otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. Odsłonięcia tablicy prof. T. Kotarbińskiego dokonali: wicestarosta –  Pan Andrzej Bolisęga, emerytowany Dyrektor ZS nr 2 – Pan Eugeniusz Jurgowiak , Dyrektor Biura Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska – Pan Marcin Pawełek,  Przewodnicząca Rady Rodziców –  Pani Sylwia Potoczniak, Skarbnik RR – Pani Monika Wegner i obecny Dyrektor ZS nr 2 – Pan Andrzej Myślicki.

Następnie otworzono nowo powstałe pracownie zrealizowane przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w ramach projektu ,, Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną , poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego . Później , w kościele Marii Matki Kościoła  , odbyła się się msza święta w intencji naszej placówki.

Główne obchody Jubileuszu miały miejsce w DOK-u . Całość imprezy poprowadzili nasi nauczyciele – Pani Ewa Śliwa i Pan Artur Duda. Zaproszeni goście złożyli na ręce Pana Dyrektora Andrzeja Myślickiego liczne życzenia dalszych sukcesów w funkcjonowaniu placówki i  podziękowania za dotychczasową owocną współpracę.

W swoim przemówieniu Pan Dyrektor Andrzej Myślicki w telegraficznym skrócie przedstawił historię naszej szkoły :

W 1958r. Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu powołało Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących, która miała wówczas charakter placówki dokształcającej i funkcjonowała przy Zespole Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie na prawach wydziału. Od 1 września przeniesiono ja do budynku SzkołPodstawowej nr 4 przy ulicy Obrońców Stalingradu ( dziś ul. Wrocławska ) i od tego momentu stała się samodzielną placówką. W następnych latach,  zmieniały się nazwy i lokalizacje. Szkoła została przemianowana na Zasadniczą Szkołę dla Pracujących i umieszczona  w budynku po Szkole Podstawowej dla Pracujących przy ul. Dubois ( obecnie ul. I. Daszyńskiego), potem  zyskała nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących ( dokształcająca), a następnie zmieniono jej nazwę na : Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. W 1970 roku szkoła znalazła stałe lokum w budynkach przy ul. Złotej 4. Ówcześni uczniowie ochrzcili ją wówczas „Pawiakiem”. Rok 1975 przyniósł niefortunną decyzję o przeniesieniu szkoły do Bielawy , ale już po miesiącu  cały majątek wrócił do Dzierżoniowa do budynku po Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Botwina 64( obecnie ul. Nowowiejska) . 21 maja 1977r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu  powołało Zespół Szkół Zawodowych przy ul. H. Sawickiej 24 (dziś ul. Piłsudskiego 24). W jego skład weszły:

  • Zasadnicza Szkoła Dokształcająca
  • Technikum Budowlane dla Pracujących
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłowo – Budowlanego
  • Szkoła Przysposabiająca do Zawodu
  • Zasadnicza Szkoła Włókiennicza
  • Średnie Studium Zawodowe

1 września 2002r. na mocy uchwały Rady Powiatu nr XLII/242/2002 z dnia 26.02.2003r. zmieniła się nazwa szkoły na Zespół Szkół nr 2 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Jednocześnie od tego dnia w strukturę Szkoły weszły pozostałe klasy z wygaszonego Zespołu Szkół Zawodowych w Piławie Górnej.

Pan Dyrektor wyraził również uznanie dla byłych dyrektorów ZS nr 2 , ich wysiłku i trudu za wszystko to,  co powstało i powstaje,  za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska w jakim szkoła funkcjonuje:

1958-1959- Jerzy Kuśmider, mgr Antoni Ziółkowski, mgr Halina Kropelnicka

1961-1964 – mgr. inż. Bronisław Kocoł

1964 – 1967- J. Matkowski

1968 –  1969  –   Emil Świątek

1970 – 1984 –   mgr  Eugeniusz  Jurgowiak

1985 – mgr Stanisław  Kuśnierz

1988- mgr  Alicja Kossowska

Następnie obejrzeliśmy krótki , humorystyczny spektakl związany z historia naszej szkoły, który , wraz z uczniami, przygotowały Pani Katarzyna Jadczyk i Pani Patrycja Pelczar. Dzięki prezentacji multimedialnej zaproszeni goście mogli poznać liczne sukcesy uczniów naszej szkoły. Krótki. ale piękny występ wokalny przygotowali nasi absolwenci Artur Jadczyk i Ewelina Jursza. Na koniec uroczystości wszyscy zaśpiewaliśmy piosenkę Marka Grechuty ,, Dni, których jeszcze nie znamy”.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, nauczycielom, rodzicom za przybycie i wspólne świętowanie  naszego Jubileuszu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.