Funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 2 w związku z zagrożeniem koronawirusem

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawiesza się prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

od 12-03 do 25-03 2020 r.

Administracja szkoły pracuje na dotychczasowych zasadach. Apelujemy do uczniów i rodziców o ograniczenie do minimum wizyt w sekretariacie szkoły.

Prosimy o osobiste załatwianie spraw jedynie bardzo pilnych.

Zachęcamy i prosimy o kontakt z sekretariatem telefonicznie lub drogą mailową.
tel. 74 831-52-60 
mail szkola@zsz.dzierzoniow.pl

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
Andrzej Myślicki

Bookmark the permalink.

Comments are closed.