ERASMUS+WYCIECZKA DO PRAGI

W ramach projektu Erasmus + nasi uczniowie zwiedzili urokliwą Pragę. Program ten obejmuje współpracę europejskich szkół wyższych w zakresie programów nauczania, , dopasowania i koordynowania toku studiów, gwarantowanie stypendiów naukowych.  Ponad to program uczy wzajemnej współpracy, sprawia, że świat staje sie mniejszy i różnorodny.

Praga to chyba najczęściej odwiedzana przez Polaków europejska stolica. Wszystko dzięki niewielkiej odległości i tanim biletom autobusowym. Z całą pewnością turystów przyciągają też stosunkowo niewysokie ceny i liczne zabytki oraz muzea.

Gwałtowny rozwój Pragi miał miejsce w średniowieczu stąd miasto jest dość charakterystyczne dla osadnictwa z tamtego okresu. Trzeba jednak przyznać, że znajdziemy tu budynki reprezentujące chyba większość istniejących stylów architektonicznych (łącznie z takimi architektonicznymi rzadkościami jak np. kubizm – Dom pod Czarną Madonną). Stylem, który rozsławił miasto na świecie jest też secesja.

Praga – historia i ciekawostki

Archeolodzy przypuszczają, że ten obszar stale był zamieszkany już od I w. p.n.e (chociaż człowiek przebywał tu już znacznie wcześniej). Legendy wiążą początek miasta z księżniczka Libuszą, która wybrała sobie za męża Przemysła Oracza (chcąc w ten sposób upokorzyć możnych). Prorokowała też miastu świetlaną przyszłość mówiąc, że sława grodu sięgnie kiedyś gwiazd. Tę i inne legendy zapisał kronikarz Kosmas, który nazwał Pragę „panią całych Czech” („Praga tocius Bohemiae domina”). Taka sentencja w zmienionej formie pojawiła się w herbie z 1927 roku – użyto wtedy określenia „matka miast” („mater urbium”).

Do 1784 roku na terenie Pragi rozwijały się równolegle różne ośrodki miejskie. Mała Strana, Hradczany, Stare Miasto czy Nowe Miasto do czasu edyktu Józefa II posiadały własne ratusze, rajców i burmistrzów. Rozwój miasta kilkakrotnie przerywały najazdy obcych wojsk. Za najkorzystniejszy okres uważany jest czas panowania Karola IV (upowszechniło się wtedy określenie „Złota Praga” – być może w odniesieniu do żółtej barwy kamienia z jakiego wznoszono domy) i Rudolfa II (cesarz sprowadzał artystów, filozofów, alchemików i kabalistów).

W 1620 roku wkroczyły tu wojska Albrechta Wallensteina, po zwycięskiej bitwie na stokach Białej Góry. W 1648 roku lewobrzeżną Pragę złupili Szwedzi, zaś w 1757 w okolicach miasta armię austriacką rozbili Prusacy. Szybki rozwój gospodarczy i urbanistyczny to wiek XIX. Trzeba jednak pamiętać, że w tych czasach dokonano wyburzeń wielu zabytków (np. podczas tzw. asanacji praskiej). Spore zniszczenia przyniosła II wojna światowa – w wyniku nalotów amerykańskich (południowa część miasta) i walk podczas powstania praskiego uszkodzeniu lub zburzeniu uległo wiele budowli. Wymordowano lub zmuszono do ucieczki większość praskich Żydów. W 1968 roku Armia Czerwona brutalnie zakończyła okres reform i liberalizacji socjalistycznej polityki nazywany „praską wiosną”.

W 1992 roku zabytkowe centrum wpisano na listę UNESCO, a dwadzieścia lat później wpis rozszerzono o park w Pruhonicach. Trwają starania o dopisanie kilku innych zabytków z przedmieść Pragi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.